Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C3 (måttlig)
  • Lågt pris och låg årskostnad
  • Lång livslängd i Många gånger ger den ett underhållsfritt rostskydd under konstruktionens hela livslängd.
  • Säkert utförande i Behandlingen utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system. Detta ger stor säkerhet mot fel.
  • Oberoende av väderlek i Zinkbeläggningens kvalitet är helt oberoende av vid behandlingstillfället rådande väderlek.
  • Jämn kvalitet i Jämn och kvalitativ fullgod beläggning även på svåråtkomliga ytor.
  • Jämn täckning i Lika tjock eller tjockare beläggning över skarpa kanter och hörn som på släta ytor.
  • Tålig vid hantering i Zinkbeläggningens goda förmåga att motstå mekanisk påverkan vid till exempel transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta. Beläggningen behöver därför sällan bättras på plats.
  • Skyddar vid mindre repor och slagmärken i Om skador ändå uppstår skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.
  • Enkel och snabb kontroll

Stål är utan konkurrens den mest använda metallen i vår tid. En stor nackdel är dock att den i många miljöer rostar väldigt snabbt. För att stål ska rosta (korrodera) i vanliga miljöer krävs tillgång till både vatten och syre, vilket det under större delen av året finns i tillräcklig mängd i de Nordiska länderna. Att skydda stålkonstruktioner och föremål mot rost är därför av stort ekonomiskt intresse.

Varmförzinkning är kanske den vanligaste metoden för att stänga ute fukt och syre från stålytan. Zinkbeläggningen korroderar från ytan in mot stålet och ger ett katodiskt skydd vid skador i beläggningen. Någon rost uppstår därmed inte mellan zinkbeläggningen och stålet.

Vi varmförzinkar alla våra stålstolpar, och sedan kan de få ytterligare ytbehandling för att förbättra skyddet ytterligare – och påverka utseendet.