Varmförzinkning

Vi varmförzinkar, eller galvaniserar, alla våra stålprodukter. Detta ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C3 (måttlig)
  • Lågt pris och låg årskostnad
  • Lång livslängd
  • Säkert utförande
  • Oberoende av väderlek
  • Jämn kvalitet och täckning
  • Tålig vid hantering
  • Katodiskt skydd vid mindre repor och slagmärken
  • Enkel och snabb kontroll

Den vanligaste metoden för att skydda stål mot rost är att lägga på en annan metall som beläggning, vilken stänger ute fukt och syre från stålytan. Metallen som används ska ha låg korrosionsbenägenhet i aktuell miljö. Dessutom ska den åstadkomma ett galvaniskt skydd, det vill säga att den metalliska beläggningen ska vara mer oädel än stålet, vilket gör att det underliggande stålet skyddas även vid en skada.

Belysningsstolpar längs väg

Den mest förekommande beläggningen är en metallbeläggning av zink som korroderar ungefär tvåhundra gånger långsammare än stål. Denna ytbehandling kallas varmförzinkning, eller galvanisering. Zinkbeläggningen ger ett katodiskt skydd vid skador i beläggningen, och det uppstår inte någon rost mellan zinkbeläggningen och stålet.

Denna ytbehandling utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system, vilket ger stor säkerhet mot fel. Zinkbeläggningen har även en god förmåga att motstå mekanisk påverkan vid till exempel transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta, och beläggningen behöver därför sällan bättras på plats. Om skador ändå uppstår skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.

Zinkbeläggningens korrosion

Zink är en oädel metall med stor korrosionsbenägenhet. Att korrosionshastigheten ändå är låg beror på att metallens yta snabbt blir täckt med korrosionsprodukter, som sedan skyddar mot vidare korrosion, vilket ger produkten dess matta grå yta.

Varmförzinkad stolpe i buske

En del varmförzinkade ytor kan efter en viss tids exponering anta en rödbrun färgton som efter fortsatt exponering kan övergå till nästan svart. Missfärgningen uppträder huvudsakligen på kiseltätat stål.

När legeringen korroderar frigörs järn, och tillsammans med luftfukt eller regnvatten bildas rost. Detta kan uppfattas som att rostskyddet är mycket nedsatt eller helt slut. Detta är dock sällan fallet. Järn-zinklegeringar skyddar det underliggande stålet bättre mot korrosion, upp till 30-40% än vad ren zink gör. De missfärgade ytorna kan om så krävs av utseendeskäl med fördel målas.

Vitblemma eller vitrost

Vitblemma eller vitrost uppträder som en vit mjölig beläggning på nyförzinkade, blanka ytor. En förutsättning är att det nyförzinkade godset utsätts för kondens eller regnvatten och att detta inte snabbt torkar upp. Zinkytor som redan fått ett normalt skyddsskikt av korrosionsprodukter angrips sällan. Vitblemmeskiktet sitter löst på zinkytan och när föremålet torkar upphör angreppet. Så småningom tvättas det bort från zinkytan och föremålet får ett normalt utseende.

På varmförzinkade föremål har vitblemman ingen betydelse för korrosionsskyddets livslängd. SS-EN ISO 1461 godtar ej vitblemma som orsak till reklamation såvida detta inte angivits redan vid beställningen.

Krav på utseendet

Enligt SS-EN ISO 1461 ska stolpen vara fri från synliga fel såsom blåsor, taggar, zinkaska, flussmedel och obelagda områden. Klumpar, droppar och tjocka rinningar tillåts inte där de kan inverka på det varmförzinkade föremålets användning. Förekomsten av mörkare grå områden, ett cellformigt mönster, en del ojämnheter i ytan eller vitblemma är inte orsak till reklamation. Mindre obelagda fläckar kan lämnas obelagda medan en lokal fläck större än ca. 50 mm² bör repareras. Det vanligaste sättet att reparera är målning med zinkrik färg.

Läs mer om ytans utseende efter varmförzinkning i artikeln Yta efter varmförzinkning.