Egenskaper

 • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
 • Utomordentligt god vidhäftning
 • Mycket god väder- och UV-beständighet
 • God kemikalieresistens i Både i sur och alkalisk miljö.
 • Mycket bra flexibilitet i Även vid låga temperaturer.
 • Hög slagseghet
 • Hög nötningshållfasthet
 • Minimal underrost vid mekanisk skada
 • Hög elektrisk genomslagshållfasthet
 • Miljövänlig i Påverkar ej miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion.
 • Enkel reparation i Enkel att reparera vid skador, även efter lång tid av användande.
 • Ett tjockt lager lack i Lägges i ett skikt mellan 300-700 µm i olika kulörer.
 • Enkel att klottersanera

Termoplastbeläggning är en metod att med värme (termo) smälta ut ett plastpulver på en metall för att få ett långtidsverkande och miljövänligt korrosionsskydd. Processen sker termiskt, alltså utan några lösningsmedel, och är inte miljöpåverkande.

Ytbehandlingen klarar kraven i ytterst aggressiva miljöer, så som saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Den ger en hög mekanisk slitstyrka och hög slagtålighet då termoplastskiktet är 300 – 700 µm. Ytan blir heltäckande, porfri och stark, vilket även gör den hygienisk, smutsavvisande och estetisk.

Vid test av alternativa korrosionsskydd på stolpar, utfört av Korrosionsinstitutet på uppdrag av Kommunförbundet och Vägverket, fick Termoplastning enligt Corroprosystemet högsta betyg.

Termoplastningen följer ISO 12944.

Ruff coat-beläggning

Genom att behandla din belysningsstolpe med en ruff coat-yta försvåras uppsättning av affischer och klistermärken på stolpen. Behandlingen är ett genomskinligt vätskebaserat beläggningssystem på polyuretanakrylatbas. Den skapar en grov och transparant yta på vilken affischer och klistermärken inte fastnar.