Rotlackering

Rotlackeringen läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Kostnadseffektivt

Rotlackeringen läggs, som namnet antyder, på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Och eftersom att ytbehandlingen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen innebär det att rotlackerade stolpar i ännu större utsträckning klarar tuffa miljöer så som områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden).

Vi använder järnglimmerepoxy som är en kostnadseffektiv våtlack i grå nyans och som används i många fall som ett rent “rostskydd” på belysningsstolpen. Innan rotlackeringen blästrar vi alla stolpar som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

Rotlackeringen följer ISO 12944-5.

Läs om målningsprocessen vid våtlackering