Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Kostnadseffektivt

Rotlackeringen läggs, som namnet antyder, på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Och eftersom att ytbehandlingen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen innebär det att rotlackerade stolpar i ännu större utsträckning klarar tuffa miljöer så som områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden).

Vi använder järnglimmerepoxy som är en kostnadseffektiv våtlack i grå nyans och som används i många fall som ett rent “rostskydd” på belysningsstolpen. Innan rotlackeringen blästrar vi alla stolpar som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

Rotlackeringen följer ISO 12944-5.

Den holländska formeln

Samverkan mellan zinken och järnglimmerepoxyn ger ett betydligt bättre skydd enligt den Holländska formeln.

LT = K ( LZn + LF )

LT = Duplexsystemets livslängd i år
LZn = Zinkbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
LF = Färgbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
K = Miljöberoende synergifaktirer som kan sättas

1,5 När systemet exponeras i miljöklass M4 eller är permanent nedsänkt i havsvatten.
1,6–2,0 För exponering i miljöklass M3 eller när våttiden för systemet är mindre än 60%
2,1–2,3 Vid exponering i miljöklass M2

Den här Holländska formeln gäller naturligtvis alla duplexsystem.