Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Kostnadseffektivt

Rotlackeringen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen, vilket innebär att de rotlackerade stolparna i än större utsträckning klarar tuffa miljöer så som områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden). Vi blästrar alla stolpar innan rotlackering som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

Järnglimmerepoxy är en kostnadseffektiv våtlack i grå nyans som används i många fall som ett rent “rostskydd” på belysningsstolpen. Detta är ett skydd som läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst och är ett system som används för att öka livslängden på stolpen i miljöer som är aggressiva.

Den holländska formeln

Samverkan mellan zinken och järnglimmerepoxyn ger ett betydligt bättre skydd enligt den Holländska formeln.

LT = K ( LZn + LF )

LT = Duplexsystemets livslängd i år
LZn = Zinkbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
LF = Färgbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
K = Miljöberoende synergifaktirer som kan sättas

1,5 När systemet exponeras i miljöklass M4 eller är permanent nedsänkt i havsvatten.
1,6–2,0 För exponering i miljöklass M3 eller när våttiden för systemet är mindre än 60%
2,1–2,3 Vid exponering i miljöklass M2

Den här Holländska formeln gäller naturligtvis alla duplexsystem.