Egenskaper

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Utomordentlig vidhäftning i Utomordentligt god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer.
  • Mycket god väder- och UV-beständighet
  • Miljövänlig i Påverkar ej miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion.
  • Begränsad höjd i Vi kan lackera stolpar upp till 6,5 meter utan att dela.
  • I princip obegränsat utbud av färger och utföranden i Går exempelvis att få med olika strukturer och i metallicfärger.

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod. Vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd, stor valmöjlighet av kulör samt önskemål på en miljövänlig process är det ett mycket bra alternativ.

För att erhålla ett fullgott resultat måste utgångsmaterialet vara av rätt kvalitet. Godset måste dessutom behandlas i en för ändamålet utvecklad process. Förbehandlingsprocessen måste styras och övervakas kontinuerligt så att alla processparametrar alltid ligger inom föreskrivna värden. Detta säkerställs genom hög automatisering, täta analyser av samtliga processteg och noggrann dokumentering av alla data.

Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin. Sedan har den anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9002 och ISO 14001 ger ytterligare garantier för en säker process och en fortsatt positiv utveckling.