Pulverlackering

Pulverlackering är ett bra val då stolpen ska klara svår miljö, ha lång livslängd, kräver stor valmöjlighet av kulör samt har krav på miljövänlig process.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Utomordentlig vidhäftning
  • Mycket god väder- och UV-beständighet
  • Miljövänlig
  • I princip obegränsat utbud av färger och utföranden

iPulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod. Vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd samt önskemål på en miljövänlig process är det ett mycket bra alternativ. Lackeringen kan fås i princip i vilken kulör och utförande som helst, exempelvis med olika strukturer (till exempel cortenstruktur) och i metalliska kulörer.

För att erhålla ett fullgott resultat måste utgångsmaterialet vara av rätt kvalitet. Godset måste dessutom behandlas i en för ändamålet utvecklad process. Förbehandlingsprocessen måste styras och övervakas kontinuerligt så att alla processparametrar alltid ligger inom föreskrivna värden. Detta säkerställs genom hög automatisering, täta analyser av samtliga processteg och noggrann dokumentering av alla data.

Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin. Sedan har den anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 ger ytterligare garantier för en säker process och en fortsatt positiv utveckling.

Läs om målningsprocessen vid pulverlackering