MM Zink

MM Zink ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd till alla våra stålprodukter.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C3 (måttlig)
  • Lågt pris och låg årskostnad
  • Lång livslängd
  • Säkert utförande
  • Oberoende av väderlek
  • Jämn kvalitet och täckning
  • Tålig vid hantering
  • Katodiskt skydd vid mindre repor och slagmärken
  • Enkel och snabb kontroll
Belysningsstolpar längs väg. Foto: Moramast / Johan Larsson.
Belysningsstolpar längs väg. Foto: Moramast / Johan Larsson.

Den vanligaste metoden för att skydda stål mot rost är att lägga på en annan metall som beläggning, vilken stänger ute fukt och syre från stålytan. Metallen som används ska ha låg korrosionsbenägenhet i aktuell miljö. Dessutom ska den åstadkomma ett galvaniskt skydd, det vill säga att den metalliska beläggningen ska vara mer oädel än stålet, vilket gör att det underliggande stålet skyddas även vid en skada.

Den mest förekommande beläggningen är en metallbeläggning av zink som korroderar ungefär tvåhundra gånger långsammare än stål. Denna ytbehandling kallas varmförzinkning, eller galvanisering. Vår varmförzinkning kallar vi för MM Zink.

Denna ytbehandling utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system, vilket ger stor säkerhet mot fel.

MM Zink följer ISO 1461.

Läs om ytans utseende.

Tålighet

Zinkbeläggningen ger ett katodiskt skydd vid skador i beläggningen, och det uppstår inte någon rost mellan zinkbeläggningen och stålet. Den har även en god förmåga att motstå mekanisk påverkan vid till exempel transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta, och beläggningen behöver därför sällan bättras på plats. Om skador ändå uppstår skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.

Absorbentstolpen och Gå Safe-stolpen behandlas även med MM Coat för att utöka skyddet ytterligare.

Miljöpåverkan

MM Zink utgör ingen miljörisk, vare sig för miljön runt anläggningen eller för de människor som arbetar där. Som med alla ytbehandlingar ökar MM Zink däremot livslängden på produkten, vilket i sin tur ger en fördel för miljön.

Observera att vi förut kallade MM Zink för varmförzinkning.