MM WetCoat

MM WetCoat har korrosivitetsklass C4-C5 (hög – mycket hög) och är ett flexibelt alternativ, med stort urval kulörer och flexibel lackeringsplats.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C4-C5 (hög – mycket hög)
  • Kan lackera alla längder
  • Stort urval kulörer
  • Flexibel lackeringsplats
  • Lågt pris*

MM WetCoat är ett bra alternativ när du har höga krav på flexibilitet, stor volym och lågt pris.

MM WetCoat följer ISO 12944-5.

Tålighet

I grundutförandet har MM WetCoat korrosivitetsklass C4, men den går även att få som C5 om miljön stolpen ska stå i är mer krävande. Den ger ett bättre skydd än endast MM Zink, men mindre än MM PowderCoat och MM ThermoCoat.

Miljöpåverkan

MM WetCoat innehåller lösningsmedel, men utvecklingen går mot miljövänligare produkter fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare, så kallade High solid-produkter, och nu erbjuds även vattenbaserade produkter. Vi har under åren, tillsammans med vår leverantör, arbetat fram ett alternativ som har minimalt med lösningsmedel.

Vid nymålning är det främsta hotet utsläpp av lösningsmedel, vilka är ett problem både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön. Men även direkt spridning av färg med innehåll av metaller, isocyanater etc. kan orsaka miljöproblem. Minst lika viktigt är dock att ta hänsyn till hela livscykeln och beakta övermålningsbarhet och hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut, det vill säga bortblästring, återvinning av stål etc.

Som med alla ytbehandlingar ökar MM WetCoat livslängden på produkten, vilket i sin tur ger en fördel för miljön.

Observera att vi förut kallade MM WetCoat för våtlackering.

* Om man ska lackera flera stolpar. Vid lackering av enstaka blir prisbilden sämre då det är vissa ställkostnader.