MM ThermoCoat

MM ThermoCoat har korrosivitetsklass C5 (mycket hög) och är inte miljöpåverkande. Den ger en slitstark och porfri yta.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Långtidsverkande ytbehandling
  • Håller glansen väldigt länge
  • Enkel lagning (i upp till 70 år)
  • Nötningsbeständighet och stenskottstålighet i trafikmiljö/offentlig miljö
  • Liten miljöpåverkan både i tillverkning, vid användande, och vid destruktion

MM ThermoCoat är ett mycket bra alternativ vid mycket svår miljö och krav på lång livslängd. Ytbehandlingen har dessutom liten miljöpåverkan och är enkel att laga.

Skador som kan uppstå vid till exempel transport, montering och hantering går enkelt att reparera, med hjälp av rätt material och lite kunskap. Det finns lagningslappar som man kan använda för att snabbt se till att stolpen är skyddad igen, detta då ytbehandlingen bibehåller sitt termiska minne under en mycket lång tid. Vid reparation avger den inte några giftiga gaser eller annan påverkan.

Om det blir skador på exempelvis en stolpe med traditionell ytbehandling tar en lagning ofta mer än 24 timmar och kräver ofta begränsningar i trafiken. Med MM ThermoCoat kan man med hjälp av lagningslappar åka dit och laga en skada på 30 sekunder.

Ola Selsvik, Senior rådgivare på CorroPro

När dåvarande Korrosionsinstitutet (numer RISE) på uppdrag av Kommunförbundet och Vägverket testade korrosionsskydd på belysningsstolpar fick  MM ThermoCoat (då kallat Corroprosystemet) högsta betyg. Flera tusen belysningsstolpar har försetts med detta skydd, vilket utöver en estetiskt tilltalande yta även alltså ger ett utmärkt korrosionsskydd.

Vi var med och utvecklade denna ytbehandling under 90-talet, tillsammans med CorroPro.

MM ThermoCoat följer ISO 12944-5.

Tålighet

MM ThermoCoat klarar kraven i ytterst aggressiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Den har en hög mekanisk slitstyrka och hög slagtålighet då skiktet är 300-700 µm. Ytan är heltäckande, porfri och stark, vilket gör den estetisk, smutsavvisande och hygienisk – beläggningen är till och med internationellt godkänd för direkt kontakt med livsmedel.

Denna höga kvalitet på ytan ökar livslängden och minskar underhållskostnaderna på behandlad stålstolpe. I fråga om livslängdskostnad står sig gods belagt med MM ThermoCoat mycket väl i jämförelse med andra korrosionsbeständiga material som rostfritt stål, glas och keramiska material.

Miljöpåverkan

Samtliga termoplaster som används i MM ThermoCoat ska vara miljöopåverkande både i produktion, användande och vid destruktion. Till exempel termoplasten PPA 571 som är vanligt förekommande i MM ThermoCoat uppfyller kraven enligt EU direktiv 91/155/EEC.

Som med alla ytbehandlingar ökar MM ThermoCoat dessutom livslängden på produkten betydligt, vilket i sin tur ger en stor fördel för miljön.

MM ThermoCoat Ruff

Genom att behandla din belysningsstolpe med MM ThermoCoat Ruff försvåras uppsättning av affischer och klistermärken på stolpen. Behandlingen är ett genomskinligt beläggningssystem som skapar en grov och transparant yta på vilken affischer och klistermärken inte fastnar.

Test av MM ThermoCoat

Vidhäftning

Ett varaktigt korrosionsskydd måste vidhäfta till den metall som skyddet ska verka på. Denna vidhäftning ska vara bestående och vid en skada ska inte korrosion kunna få fäste under ytan. Vid test utförd enligt ISO 7253 var resultatet att vidhäftningsförlust i skada var mindre än 10 mm, och underkorrosion 2-3 mm.

I närheten av där jag bor står en stolpe som vi ytbehandlat. Den monterades 1982 och fick ganska tidigt en skada från en snöplog. Jag brukar ofta passera den, och den är exakt likadan! Den kan vara lite matt på ytan, men så gnuggar jag lite på ytan med fingret och det blir glansigt igen.

Ola Selsvik, Senior rådgivare på CorroPro

Väderbeständighet

Korrosionsskyddet ska inte påverkas av UV-strålning eller annan påverkan såsom till exempel surt nedfall. Vid test utförd enligt ASTM G53/88 visade MM ThermoCoat inte någon synbar förändring i vare sig kulör eller glans. Vid test som utfördes av Korrosionsinstitutet fick MM ThermoCoat prognosen “bra” att klara 50 års livslängd. Av 14 olika korrosionsskydd som testades var det bara tre stycken som klarade prognosen “bra”.

Kemikaliebeständighet

MM ThermoCoat klarar generellt både sur och hög alkalisk miljö. Tester som utförts i mycket aggressiv miljö, som till exempel transport av syror i rör, har gett mycket bra resultat.

Flexibilitet

Korrosionsskydd bör ha god flexibilitet, även vid låga temperaturer som -30-40 C. Den termoplast som vi oftast väljer har mycket hög flexibilitet, cirka 800% före brott. Detta är mycket viktigt vid exempelvis böjningar, vibrationer samt vid slag och stötar, vilket annars skulle betyda mikrokrackeleringar i ytbeläggningen.

Slagseghet

Ytbeläggningar ska klara slag och stötar vid mekanisk påverkan i samband med exempelvis montering, transport med mera. MM ThermoCoat klarar detta mycket bra (se ovan beträffande Flexibilitet).

Test utförd enligt Gardner ISO 6272 med goda resultat.

Nötningshållfasthet

Ytor bör klara viss nötning, utan att slitas bort eller släppa från underlaget. Här väljer man typ av termoplast efter de krav som ställs. Detta kan betyda att man i vissa fall måste använda en “hårdare” plast, vilket givetvis medför mindre flexibilitet.

Test utförd enligt Taber ASTM D4060/84 (PPA 571) med goda resultat.

Underrost

Ett högvärdigt korrosionsskydd ska klara gränsvärdet max 10 mm spridning från repa till frilagd kant enligt SS 18 42 19. Detta klarar MM ThermoCoat (se ovan beskrivet under Vidhäftning).

Elektrisk genomslagshållfasthet

Korrosionsskydd ska vara täta så kallade barriärskydd för att förhindra korrosionsangrepp. Alla behandlade ytor enligt MM ThermoCoat porositets testas med 1 kv/100 µm för att bli godkända. (Vid till exempel 600 µm alltså 6 kv).