MM PowderCoat

MM PowderCoat är ett bra val då stolpen ska klara svår miljö, ha lång livslängd, kräver stor valmöjlighet av kulör samt har krav på miljövänlig process.

EGENSKAPER

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Utomordentlig vidhäftning
  • Mycket god väder- och UV-beständighet
  • God slagseghet
  • God reptålighet
  • God tänjbarhet
  • I princip obegränsat utbud av färger och utföranden
  • Miljövänlig

MM PowderCoat är ett mycket bra alternativ vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd samt önskemål på en miljövänlig process. Lackeringen kan fås i princip i vilken kulör och utförande som helst, exempelvis med olika strukturer (till exempel cortenstruktur) och i metalliska kulörer.

Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin. Sedan har den anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 ger ytterligare garantier för en säker process och en fortsatt positiv utveckling.

MM PowderCoat följer ISO 12944-5.

Tålighet

Vid mycket svår miljö eller krav på mycket lång livslängd är MM PowderCoat på varmförzinkat stål ett av de bästa alternativen. Det står väl emot vädrets krafter och yttre påverkan tack vare sin tåliga och tänjbara yta.

För att erhålla ett fullgott resultat måste utgångsmaterialet vara av rätt kvalitet, samt att godset måste behandlas i en för ändamålet utvecklad process. Förbehandlingsprocessen måste styras och övervakas kontinuerligt så att alla processparametrar alltid ligger inom föreskrivna värden. Detta säkerställs genom hög automatisering, täta analyser av samtliga processteg och noggrann dokumentering av alla data. Du kan läsa mer om målningsprocessen här.

Miljöpåverkan

MM PowderCoat är en miljövänlig lackeringsmetod och har successivt fått en stor utbredning vid lackering av metallkomponenter. Både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar har bidragit till denna utveckling.

Målningsprocessen sker dessutom i sluten miljö vilket gör att pulver som ej träffar stolpen kan samlas upp och återvinnas, vilket ger minimalt med spill.

Som med alla ytbehandlingar ökar MM PowderCoat dessutom livslängden på produkten betydligt, vilket i sin tur ger en stor fördel för miljön.

Observera att vi förut kallade MM PowderCoat för pulverlackering.