MM Anod

Vi behandlar våra aluminiumprodukter med MM Anod, vilket innebär att de får en ytbehandling som förstärker produktens korrosionsskydd.

EGENSKAPER

  • Förstärkt korrosionsskydd
  • Ökar tåligheten

MM Anod är en typ av anodisering, vilket är en elektrokemisk process där det skapas ett mycket tjockare oxidskikt än det naturliga skiktet. Därmed ökar motståndskraften mot mekaniskt slitage och mot korrosion.

Det oxidskikt som bildas vid denna behandling behåller aluminiumets naturliga färg (naturanodisering) och har som standard matt yta.

Under processen sänks stolpen ner i elektrolyt med likström där stolpen utgör anoden, därav namnet. Vid anodisering bildas ett mycket hårt oxidskikt som utgör en integrerad del av själva materialet. Oxidlagrets tjocklek avgörs av badets kemiska sammansättning, strömstyrkan som används samt anodiseringstiden. Efter anodiseringen är de mikroskopiska porerna i oxidlagret öppna, så att materialet är mottagligt för korrosionsangrepp. Processen avslutas därför med att porerna stängs.

MM Anod följer ISO 7599.

Tålighet

Det tjockare oxidskiktet som skapas vid anodiseringen tål nötning bättre och förbättrar metallens korrosionsskydd. Det anodiserade lagret blir även hårdare än stål, nickel och krom, samtidigt som smältpunkten i ytan stiger till 2000°C.

Morastolpen behandlas även med MM Coat på roten för att utöka skyddet ytterligare. Den kan även helbehandlas med MM WetCoat om krav på ytterligare motståndskraft finns, eller önskemål om en viss färg. HG-stolpen är alltid helt lackerad med MM WetCoat i RAL 5017.

Miljöpåverkan

Anodisering sker i ett slutet system med minimala utsläpp till omgivningen, samtidigt som den ökar livslängden på stolpen, vilket gör det till ett bra alternativ för miljön.

Belysningsstolpar av anodiserat aluminium kan gå direkt till återvinning när det är dags för den att bytas ut. Förbränning är inte nödvändig då oxidlagret bildas av aluminium.

Observera att vi förut kallade MM Anod för naturanodisering.