Ytbehandling

För att förhindra korrosion, även kallat rost, brukar belysningsstolpar ytbehandlas. Här kan du läsa om våra olika ytbehandlingar.

Stål som kommer i kontakt med vatten och syre korroderar, det vill säga rostar. Korrosion definieras som en fysikalisk reaktion mellan en metall och dess omgivning, och leder oftast till skada på metallens funktion.

I stort sett korroderar och förstörs allt i sinom tid, utom möjligen ädelmetaller. I de nordiska länderna finns det under större delen av året både vatten och syre i tillräcklig mängd för att stålet i belysningsstolpar ska rosta. Därför är det av stort ekonomiskt intresse att skydda stolparna mot detta. Rätt ytbehandling* är ett effektivt sätt att förhindra korrosion.

Förbehandling av Morastolpe.

Steg 1: Förbehandling

Förbehandlingen kan variera något beroende på vilken ytbehandling som senare ska genomföras. Generellt innebär den dock att föroreningar och lösa partiklar avlägsnas samt att ytan anpassas för efterföljande behandling.

(Du kan läsa mer om målningsprocessen vid våtlackering/rotlackering och pulverlackering i vår faktabank.)

Varmförzinkning. Foto: Moramast / Kola Productions.

Steg 2: Varmförzinkning eller naturanodisering

För stålprodukter är nästa steg varmförzinkningen; en gammal process som än idag saknar motstycke när det gäller korrosionsskydd och livslängd. Detta är ett viktigt grundskydd, och vi varmförzinkar alla våra stålprodukter.

Våra aluminiumprodukter naturanodiserar vi istället, vilket innebär att de får en ytbehandling som förstärker produktens korrosionsskydd. Oxidskiktet som bildas vid naturanodisering är transparent och har som standard matt yta.

Ljusmålad bild. "Välkommen Hem" utanför resecentret i Halmstad, av Anna Smillidotters.

Steg 3: Ytterligare ytbehandling

Efter steg två kan stolpen behandlas med någon form av lackering, av hela eller delar av stolpen.

När ett extra skydd endast behövs nedtill på stolpen använder vi rotlackering. Detta har vi som standard på RS-stolpar, och våra Morastolpar rotlackeras som standard upp till 500 mm ovan mark.

Behöver även resten av stolpen skyddas lite extra behandlar vi hela stolpen med pulverlackering, termoplastning eller våtlackering. Genom att lägga på denna extra behandling förlängs stolpens livslängd avsevärt.

Aluminiumstolpar kan våtlackeras, och HG-stolparna är våtlackerade i kulör RAL 5017 som standard. Stålstolpar kan fås i alla tänkbara färger, med flera olika varianter av ytstruktur.

Inlägg om ytbehandling