Ytbehandling

För att förhindra korrosion, även kallat rost, brukar belysningsstolpar ytbehandlas. Här kan du läsa om våra olika ytbehandlingar.

Stål som kommer i kontakt med vatten och syre korroderar, det vill säga rostar. Korrosion definieras som en fysikalisk reaktion mellan en metall och dess omgivning, och leder oftast till skada på metallens funktion.

I stort sett korroderar och förstörs allt i sinom tid, utom möjligen ädelmetaller. I de nordiska länderna finns det under större delen av året både vatten och syre i tillräcklig mängd för att stålet i belysningsstolpar ska korrodera, vilket utgör är ett mycket stort problem – speciellt när det rostar i markbandet. Det har inträffat, och kommer att inträffa igen, att stolpar viker sig på grund av dåligt underhåll. För att undvika detta behöver stolpen behandlas med passande ytbehandling för att minska korrosionen.

Förbehandling av Morastolpe.

Steg 1: Förbehandling

Förbehandlingen kan variera något beroende på vilken ytbehandling som senare ska genomföras. Generellt innebär den dock att föroreningar och lösa partiklar avlägsnas samt att ytan anpassas för efterföljande behandling.

(Du kan läsa mer om målningsprocessen vid MM WetCoat/MM Coat och MM PowderCoat i vår faktabank.)

Varmförzinkning. Foto: Moramast / Kola Productions.

Steg 2: Varmförzinkning eller naturanodisering

För stålprodukter är nästa steg MM Zink; en gammal process som än idag saknar motstycke när det gäller korrosionsskydd och livslängd. Detta är ett viktigt grundskydd, och vi varmförzinkar alla våra stålprodukter.

Våra aluminiumprodukter behandlas istället med MM Anod, vilket innebär att de får en ytbehandling som förstärker produktens korrosionsskydd. Oxidskiktet som bildas vid behandlingen MM Anod är transparent och har som standard matt yta.

Ljusmålad bild. "Välkommen Hem" utanför resecentret i Halmstad, av Anna Smillidotters.

Steg 3: Ytterligare ytbehandling

Efter steg två kan stolpen behandlas med någon form av lackering, av hela eller delar av stolpen.

När ett extra skydd endast behövs nertill på stolpen använder vi MM Coat. Detta har vi som standard på Absorbentstolpar, och våra Morastolpar behandlas med MM Coat som standard upp till 500 mm ovan mark.

Behöver även resten av stolpen ett extra skydd behandlar vi hela stolpen med MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat. Genom att lägga på denna extra behandling förlängs stolpens livslängd avsevärt.

Aluminiumstolpar kan behandlas med MM WetCoat, och HG-stolparna har MM WetCoat i kulör RAL 5017 som standard. Stålstolpar kan fås i alla tänkbara färger, med flera olika varianter av ytstruktur.

Inlägg om ytbehandling