Ytbehandling

Stål som kommer i kontakt med vatten och syre rostar, vilket påverkar metallens funktion. När du väljer rätt ytbehandling förlänger du livet för din stolpe – och det kan även påverka utseendet positivt.

Vikten av ytbehandling

Stål som kommer i kontakt med vatten och syre korroderar, det vill säga rostar. Korrosion definieras som en fysikalisk reaktion mellan en metall och dess omgivning, och leder oftast till skada på metallens funktion. I stort sett korroderar och förstörs allt i sinom tid, utom möjligen ädelmetaller.

I de nordiska länderna finns det under större delen av året både vatten och syre i tillräcklig mängd för att stålet i belysningsstolpar ska rosta. Därför är det av stort ekonomiskt intresse att skydda stolparna mot detta. Rätt ytbehandling är ett effektivt sätt att förhindra korrosion.

En mängd olika faktorer påverkar vilken typ av ytbehandling som bör användas. Exempelvis vilken omgivning stolpen ska stå i, planerat förebyggande underhåll, krav på livslängd, estetiska krav, kostnadskrav och typ av konstruktion. Läs mer om hur du väljer rätt ytbehandling i vårt artikel Så väljer du rätt ytbehandling för din stolpe.

Rostskydd för våra stålstolpar

Ett rostskyddssystem består av förbehandling samt efterföljande beläggning med metallskikt och/eller färgskikt.

Steg 1: Förbehandling

Förbehandlingen kan variera något beroende på vilken ytbehandling som senare ska genomföras. Generellt innebär den dock att föroreningar och lösa partiklar avlägsnas samt att ytan anpassas för efterföljande behandling.

Steg 2: Varmförzinkning

Nästa steg är varmförzinkningen; en gammal process som än idag saknar motstycke när det gäller korrosionsskydd och livslängd. Detta är ett viktigt grundskydd, och vi varmförzinkar alla våra stålprodukter.

Läs mer om varmförzinkningen

Steg 3: Ytterligare ytbehandling

Efter varmförzinkningen kan stolpen behandlas med någon form av lackering, av hela eller delar av stolpen.

När ett extra skydd endast behövs nedtill på stolpen använder vi rotlackering. Detta har vi som standard på RS-stolpar (och Morastolpen, se nedan om rostskydd på aluminiumstolpar).

Behöver även resten av stolpen skyddas lite extra behandlar vi hela stolpen med pulverlackering, termoplastning eller våtlackering.

Genom att lägga på denna extra behandling förlängs stolpens livslängd avsevärt. I och med att dagens ytbehandlingsmetoder kan fås i alla tänkbara färger, med flera olika varianter av ytstruktur, påverkar det även utseendet positivt.

Läs mer om rotlackering

Läs mer om pulverlackering

Lär mer om termoplastning

Läs mer om våtlackering

Rostskydd för våra aluminiumstolpar

Vi naturanodiserar våra aluminiumprodukter, vilket innebär att de får en ytbehandling som förstärker produktens korrosionsskydd. Oxidskiktet som bildas vid naturanodisering är transparent och har som standard matt yta.

Våra Morastolpar rotlackeras som standard upp till 500 mm ovan mark, och kan även våtlackeras. HG-stolparna är våtlackerade i kulör RAL 5017 som standard.

Läs mer om naturanodisering

Varmförzinkning

Varmförzinkning

Rotlackering

Rotlackering

Pulverlackering

Pulverlackering

Termoplastning

Termoplastning

Våtlackering

Våtlackering

Naturanodisering

Naturanodisering