Ytbehandling

Dagens moderna ytbehandlingsmetoder skyddar mot korrosion och kan fås i alla tänkbara färger med flera olika varianter av ytstruktur.

För att förhindra korrosion brukar man ytbehandla sin belysningsstolpe. Detta är ett steg som kräver stort kunnande av producenten och ger mycket funktionalitet tillbaka till kunden.

Vilken typ av ytbehandling som används beror på vilken miljö stolpen ska stå i, planerat förebyggande underhåll, krav på livslängd, estetiska krav, kostnadskrav och typ av konstruktion.

Har du själv inte stor kunskap inom detta är du välkommen att kontakta oss för att diskutera ditt val.

Steg för rostskydd

Ett rostskyddssystem består principiellt av förbehandling samt efterföljande beläggning med metallskikt och/eller färgskikt.

Steg 1: Förbehandling

Förbehandlingen innebär att man – beroende på ytbehandling – måste avlägsna föroreningar och lösa partiklar samt skapa en erforderlig ytprofil för efterföljande behandling.

Steg 2: Varmförzinkning

Det första och helt nödvändiga steget efter förbehandlingen är varmförzinkningen, en gammal process som än idag saknar motstycke när det gäller korrosionsskydd och livslängd.

Steg 3: Lackering

Det sista steget är någon form av lackering. Behöver man ett extra skydd nedtill på stolpen använder man rotlackering, eller så lackerar man hela stolpen med pulverlacktermoplast eller våtlack. Detta är ett steg som inte bara påverkar utseendet positivt utan även förlänger stolpens livslängd avsevärt.

Dagens moderna ytbehandlingsmetoder kan fås i alla tänkbara färger med flera olika varianter av ytstruktur.

Varmförzinkning

Varmförzinkning

Rotlackering

Rotlackering

Pulverlackering

Pulverlackering

Termoplastning

Termoplastning

Våtlackering

Våtlackering

Naturanodisering

Naturanodisering