Varmförzinkning

MM Zink

MM Zink ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd till alla våra stålprodukter.

För våra stålprodukter

Effektivt grundskydd

Alla våra stålprodukter behandlas med MM Zink, vilket är en varmförzinkning (även kallat galvanisering). Detta ger en metallbeläggning av zink som korroderar ungefär tvåhundra gånger långsammare än stål.

Denna ytbehandling utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system, vilket ger stor säkerhet mot fel.

  • Korrosivitetsklass C3 (måttlig)
  • Lågt pris och låg årskostnad
  • Lång livslängd
  • Säkert utförande
  • Oberoende av väderlek
  • Jämn kvalitet och täckning
  • Tålig vid hantering
  • Katodiskt skydd vid mindre repor och slagmärken
  • Enkel och snabb kontroll
  • Följer ISO 1461

Tålighet

Zinkbeläggningen ger ett katodiskt skydd vid skador i beläggningen, och det uppstår inte någon rost mellan zinkbeläggningen och stålet. Den har även en god förmåga att motstå mekanisk påverkan vid till exempel transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta, och beläggningen behöver därför sällan bättras på plats. Om skador ändå uppstår skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.

Absorbentstolpen och Gå Safe-stolpen behandlas även med MM Coat för att utöka skyddet ytterligare.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan från varmförzinkningsprocessen har minskat kontinuerligt under flera år. Vid den miljöbedömning som gjorts på EU-nivå under 2000-talets början, har det visat sig att varmförzinkningsanläggningar inte utgör någon risk vare sig för miljön runt anläggningen eller för de människor som arbetar där.1

Varmförzinkning kan medföra miljöpåverkan dels vid själva ytbehandlingsprocessen, dels genom utlakning av zink vid användning av förzinkade detaljer och dels vid omsmältning av zinkbelagt skrot. Trots detta innebär varmförzinkning totalt sett både en ekonomisk och miljömässig fördel tack vare det mycket goda korrosionsskyddet som erhålls.2

1. Varmförzinkning, miljö och cirkulär ekonomi, Nordic Galvanizers.
2. Allmänna råd om varmförzinkning, Naturvårdsverket, sida 8.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.