Termoplastning

MM ThermoCoat

MM ThermoCoat är inte miljöpåverkande och ger en slitstark och porfri yta.

Tål svår miljö och är

Extremt tålig

MM ThermoCoat är en typ av termoplastbehandling och är ett mycket bra alternativ vid mycket svår miljö och krav på lång livslängd. Den har dessutom liten miljöpåverkan och är enkel att laga.

Vi var med och utvecklade denna ytbehandling under 90-talet, tillsammans med CorroPro. Läs mer om det i denna artikel.

  • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)
  • Långtidsverkande ytbehandling
  • Håller glansen väldigt länge
  • Enkel lagning (i upp till 70 år)
  • Nötningsbeständighet och stenskottstålighet i trafikmiljö/offentlig miljö
  • Liten miljöpåverkan både i tillverkning, vid användande, och vid destruktion
  • Följer ISO 12944-5

MM ThermoCoat Ruff

Genom att behandla din belysningsstolpe med MM ThermoCoat Ruff försvåras uppsättning av affischer och klistermärken på stolpen. Behandlingen är ett genomskinligt beläggningssystem som skapar en grov och transparent yta på vilken affischer och klistermärken inte fastnar.

Lagning

Skador som kan uppstå vid till exempel transport, montering och hantering går enkelt att reparera med hjälp av rätt material och lite kunskap.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att delta i en workshop där vi visar hur enkelt det är att laga mindre skador på din stolpe.

Lagningslappar

Med hjälp av lagningslappar kan du snabbt se till att stolpen är skyddad igen, detta då ytbehandlingen bibehåller sitt termiska minne under en mycket lång tid. Det avges inte några giftiga gaser vid reparation.

Om det blir skador på exempelvis en stolpe med traditionell ytbehandling tar en lagning ofta mer än 24 timmar och kräver ofta begränsningar i trafiken. Med MM ThermoCoat kan man med hjälp av lagningslappar laga en skada på 30 sekunder.
Ola Selsvik, Senior rådgivare på CorroPro

Tålighet

MM ThermoCoat klarar kraven i ytterst aggressiva miljöer. Det kan till exempel handla om saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer samt områden med stora temperaturvariationer

Hållbar och hygienisk yta vid termoplastning

Behandlingen får en hög mekanisk slitstyrka och slagtålighet då skiktet är 300-700 µm. Ytan är heltäckande, porfri och stark, vilket gör den estetisk, smutsavvisande och hygienisk. Beläggningen är faktiskt till och med internationellt godkänd för direkt kontakt med livsmedel.

Miljöpåverkan

Samtliga termoplaster som används i MM ThermoCoat ska vara icke miljöpåverkande i produktion, användande och vid destruktion. Till exempel termoplasten PPA 571 (som är vanligt förekommande i MM ThermoCoat) uppfyller kraven enligt EU direktiv 91/155/EEC.

Som med alla ytbehandlingar ökar MM ThermoCoat dessutom livslängden på produkten betydligt, vilket i sin tur ger en stor fördel för miljön. I fråga om livslängdskostnad står sig gods belagt med MM ThermoCoat mycket väl i jämförelse med andra korrosionsbeständiga material som rostfritt stål, glas och keramiska material.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.