Förfrågan kundanpassad standardstolpe

Du kan använda detta formulär för att begära en offert (om du är registrerad kund hos oss) eller för att få underlag på en kundanpassad standardstolpe, det vill säga där endast ytbehandling eller hålbilder skiljer sig åt från standardutförandet. Genom att fylla i allt det vi behöver kan vi återkomma med ditt underlag så snart som möjligt.

Efter att du skickat in din förfrågan kontaktar vi dig vid eventuella frågor, annars får du ditt underlag till angivna e-postadresser när den är klar.

Spara och återkom

Om du behöver pausa arbetet, till exempel för att kolla upp någon uppgift, kan du spara formuläret och återkomma senare. Länken är giltig i 30 dagar.