Beräkningsunderlag för spännstolpe

Här hittar du ett beräkningsverktyg för spännstolpar. Du kan använda det som hjälp i planeringen, och för att skicka in information till oss för vidare beräkning.

Observera att detta är en äldre funktion. Detta är endast ett komplement och ett sätt för oss att få in rätt information. Kontakta oss alltid separat också så att vi vet vad det är vi får in, och så att du vet att underlaget kommit fram.