i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7775120 | - | MMSH100 E20 G2

Moramast Safebase
MM Zink

En eftergivlig kombination av en avtrappad standardstolpe med avskiljningsleden Moramast SafeBase, med eftergivlighetsklass 100NE3. Denna kombination kallades tidigare Vingstolpen G2.

Om Moramast Safebase

Moramast SafeBase är en avskiljningsled som separeras och förs framåt och uppåt vid krock. Du känner kanske till den som Vingstolpen. En Vingstolpe var en E-nummersatt kombination av Moramast SafeBase och standardstolpar. Dessa hittar du fortfarande här på hemsidan, nu under namnet Moramast SafeBase.

Eftersom att det är en lösning som vi kan svetsa på i princip vilken stålstolpe som helst går den dock utmärkt att kombinera med kundanpassade stolpar och ger därmed stora friheter när det gäller design.

Levereras som komplett stolpe

Även om vi kan använda i princip vilken stolpe som helst är det inte som en stolpfot som säljs lös. Den måste svetsas på från start. Det är alltså en komplett stolpe du får från oss.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100NE3.

Moramast Safebase klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin NE (Non Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Tillbehör

7781909 Lucka till avtrappad stålstolpe


Fundamentering

7778717 140/1300 – Cetong


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM Zink, vilket ger ett gott skydd mot rost i mindre frätande miljöer.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment som stolpen belastas med. | T = Maximal tvärkraft vid stolprot. | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Last V-yta M T
22 m/s 19 kg 0,19 kvm 10,7 kNm 1,7 kN
23 m/s 19 kg 0,15 kvm 10,9 kNm 1,8 kN
24 m/s 19 kg 0,12 kvm 11,1 kNm 1,8 kN
25 m/s 19 kg 0,09 kvm 11,3 kNm 1,9 kN
26 m/s 19 kg 0,07 kvm 11,6 kNm 1,9 kN
Terräng­klass 2
Vind Last V-yta M T
22 m/s 19 kg 0,27 kvm 10,2 kNm 1,6 kN
23 m/s 16 kg 0,23 kvm 10,4 kNm 1,4 kN
24 m/s 17 kg 0,19 kvm 10,7 kNm 1,8 kN
25 m/s 15 kg 0,16 kvm 10,8 kNm 18 kN
26 m/s 15 kg 0,16 kvm 10,8 kNm 1,8 kN
Terräng­klass 3
Vind Last V-yta M T
22 m/s 19 kg 0,42 kvm 9,4 kNm 1,5 kN
23 m/s 19 kg 0,38 kvm 9,8 kNm 1,6 kN
24 m/s 19 kg 0,32 kvm 10 kNm 1,6 kN
25 m/s 19 kg 0,28 kvm 10,3 kNm 1,7 kN
26 m/s 19 kg 0,24 kvm 10,5 kNm 1,7 kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.