i Produktbilden föreställer inte alltid den aktuella produkten utan är lika i uppbyggnad men kan variera i mått och ytbehandling (är oftast varmförzinkad oavsett variant). Färger på skärmar kan avvika från verkligheten.
7775104 | - | MMSH60 E20 G2

Moramast Safebase
MM Zink

En eftergivlig kombination av en avtrappad standardstolpe med avskiljningsleden Moramast SafeBase. Med ljuspunktshöjd 6 meter och eftergivlighetsklass 100NE3. Denna kombination kallades tidigare Vingstolpen G2.

Om Moramast Safebase

Moramast SafeBase är en avskiljningsled som separeras och förs framåt och uppåt vid krock. Denna stolpe är en E-nummersatt kombination av Moramast SafeBase och en standardstolpe.

Även om vi kan använda i princip vilken stolpe som helst är det inte som en stolpfot som säljs lös. Den måste svetsas på från start. Det är alltså en komplett stolpe du får från oss.

Läs mer om Moramast Safebase

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100NE3.

Moramast Safebase klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin NE (Non Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på 0250-59 20 90 eller via info@moramast.se.

Tillbehör

7781905 Lucka till avtrappad stålstolpe


Fundamentering

7778677 114/900 – Cetong


Ytbehandling

Alla våra stålprodukter får ett tåligt grundskydd med lång livslängd i form av MM Zink, och aluminiumprodukterna i form av MM Anod. Utöver det kan även lackering på rot (MM Coat) eller över hela stolpen användas för ökat skydd (MM PowderCoat, MM ThermoCoat eller MM WetCoat).

Denna produkt är behandlad med MM Zink, vilket ger ett gott skydd mot rost i mindre frätande miljöer.

Belastningstabeller

M = Maximalt böjmoment vid marknivå utifrån angiven prestanda | T = Maximal tvärkraft vid marknivå utifrån angiven prestanda | Terrängklass 1 = kustnära, 2 = inland, 3 = bebyggelse. Last och vindyta avser totalsumman av samtliga armaturer. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.

Terräng­klass 1
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 21 kg 0,24 kvm 4,2 kNm 1 kN
23 m/s 19 kg 0,21 kvm 4,4 kNm 1,1 kN
24 m/s 20 kg 0,18 kvm 4,5 kNm 1,1 kN
25 m/s 17 kg 0,16 kvm 4,6 kNm 1,2 kN
26 m/s 15 kg 0,14 kvm 4,7 kNm 1,2 kN
Terräng­klass 2
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 22 kg 0,32 kvm 4 kNm 1 kN
23 m/s 22 kg 0,28 kvm 4,1 kNm 1 kN
24 m/s 20 kg 0,25 kvm 4,3 kNm 1,1 kN
25 m/s 19 kg 0,22 kvm 4,4 kNm 1,1 kN
26 m/s 21 kg 0,19 kvm 4,5 kNm 1,1 kN
Terräng­klass 3
Vind Total last Total vindyta M T
22 m/s 22 kg 0,43 kvm 3,9 kNm 1 kN
23 m/s 22 kg 0,38 kvm 4 kNm 0,9 kN
24 m/s 22 kg 0,33 kvm 4 kNm 1 kN
25 m/s 22 kg 0,3 kvm 4,2 kNm 1 kN
26 m/s 22 kg 0,26 kvm 4,2 kNm 1,1 kN

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.