Vi levererar kraftiga spännstolpar till spårvagnstrafiken i Göteborg, Norrköping och Stockholm. Dessa stolpar måste tåla väldigt hög belastning.