Under 2016 stod Söderlyckan Skatepark i Lund klar, och i februari 2017 invigdes den nya belysningsanläggningen. Denna skänktes av “De lekande barnens fond”.

Parken har linspänd belysning som bildar ett tak av ljuspunkter jämt fördelade över åkbanan. Linorna hålls uppe av spännstolpar från oss på Moramast. Anläggningen ger inte bara ett imponerande intryck, utan även ökad trygghet och möjlighet att utnyttja parken även under de mörkare årstiderna.

Då belysningen har ett väldigt litet nedhäng krävds det kraftiga stolpar som klarar av den höga belastningen.