Under 2016 stod Söderlyckan Skatepark i Lund klar som en av Sveriges största. I februari 2017 kunde man dessutom, tack vare “De lekande barnens fond”, inviga den nya belysningen över parken.

Parken har ett tak av belysning som hålls uppe av spännstolpar från oss på Moramast. Detta ger inte bara ett imponerande intryck utan även ökad trygghet och möjlighet att utnyttja parken även vid mörker.

Som ni kan se på bilden är stolparna väldigt kraftiga, något de måste vara för att lamporna ska kunna sitta så här högt upp (de har i stort sett inget nedhäng).