Uppsala stad har rustat upp parker runt om i kommunen och vi har bland annat levererat stolpar till Tegnérparken i Luthagen och Vallby dunge i Fålhagen.

Upprustning av parker i Uppsala

När Uppsala stad rustar upp parker runt om i kommunen har vi levererat stolpar till Tegnérparken i Luthagen och Vallby dunge i Fålhagen.

På bilderna nedan ser ni cirkuslekplatsen i Vallby dunge samt Giraffparken i Tegnérparken.

Ljusexperiment i Tegnérparken

I början av år 2015 genomförde Philips ett projekt tillsammans med Uppsala Kommun och Bjerking. Syftet var att öka små barns möjligheter till utomhuslek genom att ta fram en innovativ belysningslösning för Giraffparken. Vi levererade belysningsstolpar till projektet.