Våren 2015 invigdes en ny stadsdel i Malmö; Malmö Live. Vi levererade lyktstolpar, samt spännstolpar med komplexa vajerupphängningar, i Malmö-grönt.