Våren 2015 invigdes en ny stadsdel i Malmö; Malmö Live. Vi levererade lyktstolpar i Malmö-grönt, samt spännstolpar med komplexa vajerupphängningar.