Budbärare

För kunder som vill kunna hänga upp fanor eller liknande anpassar vi stolpen så att den på ett säkert sätt kan vara så väl en lyktstolpe som en budbärare.

Att hänga upp saker i stolpar som inte är beräknade och skapade för det är en säkerhetsrisk som ska undvikas.

Think outside the box

Under åren har vi även tillhandahållit stolpar för lite mer udda syften, exempelvis till en bussladdningsstation, och masten på ett livräddningstorn i Halmstad.

Det är bara fantasin som sätter gränser.