Budbärare

En belysningsstolpe behöver inte bara användas för det självklara. För de som även vill kunna hänga upp fanor eller liknande beräknar och anpassar vi stolpen så att den på ett säkert sätt kan vara så väl en lyktstolpe som en budbärare.

Att hänga upp saker i stolpar som inte är beräknade och skapade för det är en säkerhetsrisk som ska undvikas.

Think outside the box

Under åren har vi inte bara skapat stolpar för belysning. Vi har även tillhandahållit stolpar för lite mer udda syften. Till exempel levererade vi stolpar till en bussladdningsstation, och masten på ett livräddningstorn i Halmstad.

Det är bara fantasin som sätter gränser.