Absorbentstolpe 8 m (HE) med två armar á 2 m

V0370813 / Absorbent 80D20

Detta nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke med tillhörande skruvsats. Den levereras som standard varmförzinkad och rotlackerad.

Huvudprodukt
V0370813
Spara produkt
Spara produkt

Produkten består av

Art.nummerDelprodukt
V0375002Stolpkropp för Absorbentstolpen med avsedd lph 6-8 m
V0376104Toppmonterad arm för Absorbentstolpen, med två armar á 2 m
Y0110101Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten
V0379015Lucka till Absorbentstolpe med stolpkropp 80/2
Y0110103Luckskruv till Absorbentstolpe
Y0310103Stoppbricka till luckskruv för Absorbentstolpe

Fundaments­rekommendationer

MoramastV0600513
Vikt 87 kg
Ytbehandling

Varm­förzinkning, Rot­lackering

Material

Stål

Ljuspunktshöjd

8 m

Antal armar

2 armar

Längd armar

2 m

Toppdiameter

60 mm

Basdiameter

151 mm

Funktion

Eftergivlig och energi­upptagande (HE)

Form

Konisk

Infästning

Instick

Instick

600 mm

Luckans bredd

90 mm

Luckans höjd över mark (CC-mått)

950 mm

Kulör

Grå (roten)

Om Absorbentstolpen

Absorbentstolpen i HE-utförande har en unik och patenterad konstruktion som minskar risken för att passageraren ska skadas. Stolpens stomme binder det kolliderande fordonets rörelseenergi och minskar på ett kontrollerat sätt hastigheten till en säker nivå. På så sätt skyddar stolpen personerna i det kolliderande fordonet samt andra vägtrafikanter.

Den konformade stolpen är testad och godkänd enligt standarden EN 12767. Den kan användas för att främja trafiksäkerheten på alla vägar och rekommenderas i de fall det bakom stolparna finns gång- och cykelväg eller träd.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 70HE3.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 70 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin HE (High Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss!

Ytbehandling

Som standard är stolpen varmförzinkad och rotlackerad. Den går dock även att få helt pulverlackerad, våtlackerad eller termoplastad.

Produktblad Absorbentstolpen 80D20
CE-certifikat Absorbentstolpen

Denna stolpe har en rot anpassat för ett insticksfundament. Vilket fundament som rekommenderas för just denna stolpe ser du i tabellen ovan.

De insticksfundament vi säljer hittar du även här.

Har du några frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Denna produkt finns i standardutförande som endast varmförzinkad.

Varmförzinkning. Foto: Moramast / Kola Productions.

Vi varmförzinkar, eller galvaniserar, alla våra stålprodukter. Detta ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd.

Läs mer om Varmförzinkning

Rotlackering. Foto: Moramast / Kola Productions.

Rotlackeringen läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Läs mer om Rotlackering

Vill du ha denna produkt med annan behandling och/eller annan kulör än vad som går att få som standard, kontakta oss så hjälper vi dig.

Belastningstabeller

Giltig för en armatur med vindyta <= 0,1 m2 och vikt <= 12 kg. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terräng­klass 1
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 2
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 3
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK