Absorbentstolpe 8 m (HE) för två sidomonterade armaturer

7774408 / V0370802 / Absorbent HE 80D0

Detta nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke med tillhörande skruvsats. Den levereras som standard varmförzinkad och rotlackerad.

Mer information
Huvudprodukt
7774408
Spara produkt
Spara produkt

Produkten består av

Art.nummerDelprodukt
7771595Stolpkropp för Absorbentstolpen (HE) med avsedd lph 6-8 m
7771619Toppstycke för Absorbentstolpen, med två armar á 0,15 m
7771636Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten

Fundaments­rekommendationer

Moramast7771546
Vikt 72 kg
Ytbehandling

Rot­lackering

Material

Stål

Ljuspunktshöjd

8 m

Antal armar

2 armar

Längd armar

0,15 m

Delningsvinkel

180°

Toppdiameter

60 mm

Diameter vid fundamentsnivå

151 mm

Funktion

HE – Eftergivlig och energi­upptagande

Form

Konisk

Infästning

Instick

Instick

500 mm

Luckans höjd över mark (CC-mått)

1000 mm

Luckans bredd

90 mm

Kulör

Grå (roten)

Om Absorbentstolpen

Absorbentstolpen i HE-utförande har en unik och patenterad konstruktion som minskar risken för att passageraren ska skadas. Stolpens stomme binder det kolliderande fordonets rörelseenergi och minskar på ett kontrollerat sätt hastigheten till en säker nivå. På så sätt skyddar stolpen personerna i det kolliderande fordonet samt andra vägtrafikanter.

Den konformade stolpen är testad och godkänd enligt standarden EN 12767. Den kan användas för att främja trafiksäkerheten på alla vägar och rekommenderas i de fall det bakom stolparna finns gång- och cykelväg eller träd.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 70HE3.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 70 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin HE (High Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss!

Ytbehandling

Som standard är stolpen varmförzinkad och rotlackerad. Den går dock även att få helt pulverlackerad, våtlackerad eller termoplastad.

Produktblad Absorbentstolpen HE 80D0
CE-certifikat Absorbentstolpen
Monteringsinstruktion Absorbentstolpen

Absorbentstolpen monteras normalt i ett insticksfundament med ställskruvar för enkel in- och efterjustering. Vilket fundament som är aktuellt för denna stolpe ser du ovan.

CE-godkännandet för stolpen omfattar även utföranden med fotplatta, för montage i ingjutningsgods i bro eller annan platsgjuten konstruktion, eller med fotplatta för montage på barriär.

Har du några frågor gällande våra produkter, kontakta oss så hjälper vi dig. Observera att vi kan inte hjälpa till med att dimensionera platsgjutna fundament.

Denna produkt finns i standardutförande som rotlackerad.

Varmförzinkning. Foto: Moramast / Kola Productions.

Vi varmförzinkar, eller galvaniserar, alla våra stålprodukter. Detta ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd.

Läs mer om Varmförzinkning

Rotlackering. Foto: Moramast / Kola Productions.

Efter grundbehandling läggs rotlackeringen på den nedersta delen av stolpen – där korrosionshastigheten är som störst – för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Läs mer om Rotlackering

Vill du ha denna produkt med annan behandling och/eller annan kulör än vad som går att få som standard, kontakta oss så hjälper vi dig.

Belastningstabeller

Giltig för 2 armaturer, vardera med vindyta <= 0,1 m2 och vikt <= 12 kg. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terräng­klass 1
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 2
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 3
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK