Absorbentstolpe 10 m (HE) för en toppmonterad armatur

7774413 / V0371000 / Absorbent 100TM

Detta nummer gäller en komplett stolpe, bestående av specificerad stolpkropp och toppstycke med tillhörande skruvsats. Den levereras som standard varmförzinkad och rotlackerad.

Mer information
Huvudprodukt
7774413
Spara produkt
Spara produkt

Produkten består av

Art.nummerDelprodukt
7771596Stolpkropp för Absorbentstolpen (HE) med avsedd lph 8-10 m
7771617Toppstycke för Absorbentstolpen, för en toppmonterad armatur
7771636Skruvsats för arm/toppstycke till absorbenten
7771633Lucksats till Absorbentstolpe 10 m

Fundaments­rekommendationer

Moramast7771547
Vikt 106 kg
Ytbehandling

Rot­lackering

Material

Stål

Ljuspunktshöjd

10 m

Antal armar

Ingen arm

Toppdiameter

60 mm

Basdiameter

173 mm

Funktion

HE – Eftergivlig och energi­upptagande

Form

Konisk

Infästning

Instick

Instick

700 mm

Luckans höjd över mark (CC-mått)

1000 mm

Luckans bredd

90 mm

Kulör

Grå (roten)

Om Absorbentstolpen

Absorbentstolpen i HE-utförande har en unik och patenterad konstruktion som minskar risken för att passageraren ska skadas. Stolpens stomme binder det kolliderande fordonets rörelseenergi och minskar på ett kontrollerat sätt hastigheten till en säker nivå. På så sätt skyddar stolpen personerna i det kolliderande fordonet samt andra vägtrafikanter.

Den konformade stolpen är testad och godkänd enligt standarden EN 12767. Den kan användas för att främja trafiksäkerheten på alla vägar och rekommenderas i de fall det bakom stolparna finns gång- och cykelväg eller träd.

Godkännande

Eftergivlighetsklass 100HE3.

Absorbentstolpen klassificeras enligt SS-EN 12767. Klassificeringen innehåller krockhastiget, energiabsorbtionskategori och säkerhetsnivå för passagerare. Denna stolpe är alltså testad i 100 km/h och uppfyller kraven för energiabsorbtionskategorin HE (High Energy Absorbing) samt den högsta säkerhetsnivån för passagerare (nivå 3).

Stolpar testade i 100km/h kan användas på alla vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70km/h kan användas på vägar med maximal hastighet av 70 km/h. Säkerhetsnivån anger skadenivån för passagerare. Stolpar i den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre, och samma sak för nivå 1.

Har du frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss!

Ytbehandling

Som standard är stolpen varmförzinkad och rotlackerad. Den går dock även att få helt pulverlackerad, våtlackerad eller termoplastad.

Produktblad Absorbentstolpen HE 100TM
Ritning för Absorbentstolpen HE 8-12 m, toppmonterad
CE-certifikat Absorbentstolpen

Absorbentstolpen monteras normalt i ett insticksfundament med ställskruvar för enkel in- och efterjustering. Vilket fundament som är aktuellt för denna stolpe ser du ovan.

CE-godkännandet för stolpen omfattar även utföranden med fotplatta, för montage i ingjutningsgods i bro eller annan platsgjuten konstruktion, eller med fotplatta för montage på barriär.

Har du några frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Denna produkt finns i standardutförande som rotlackerad.

Varmförzinkning. Foto: Moramast / Kola Productions.

Vi varmförzinkar, eller galvaniserar, alla våra stålprodukter. Detta ger ett tåligt grundskydd med lång livslängd.

Läs mer om Varmförzinkning

Rotlackering. Foto: Moramast / Kola Productions.

Efter grundbehandling läggs rotlackeringen på den nedersta delen av stolpen – där korrosionshastigheten är som störst – för att öka livslängden i miljöer som är extra aggressiva.

Läs mer om Rotlackering

Vill du ha denna produkt med annan behandling och/eller annan kulör än vad som går att få som standard, kontakta oss så hjälper vi dig.

Belastningstabeller

Giltig för en armatur med vindyta <= 0,12 m2 och vikt <= 15 kg. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning.
Terräng­klass 1
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 2
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK
Terräng­klass 3
22 m/s
23 m/s
24 m/s
25 m/s
26 m/s
OK
OK
OK
OK
OK