FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN har tagit fram 17 ambitiösa globala mål som ska uppnås till år 2030. Här berättar vi om de tre mål som vi fokuserar på i första hand, samt hur vi jobbar mot dessa.

Karta över FN:s globala mål
FN:s 17 globala mål.

Förenta Nationerna är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja internationellt samarbete. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Dessa lovar världens ledare att uppnå till år 2030 och de har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Inom Saferoad har vi valt att fokusera på mål 3, 9 och 12. Du kan läsa mer om målen och hur vi arbetar mot dem här nedanför.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Bland annat innefattar detta att minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken.

Vi arbetar aktivt med såväl våra produkter som vår kunskap för att bidra till säkrare vägar. Förutom att hjälpa våra kunder välja den bäst lämpade produkten för deras projekt, delar vi även med oss av vår kunskap genom föreläsningar, i sociala medier samt att vi sitter med i arbetsgrupper för att lära oss med om samt utveckla de standarder och regler som finns.

Genom att leverera högkvalitativa eftergivliga produkter som är skapade för att öka säkerheten på vägarna, och genom att dela med oss av vår kunskap, vill vi lyfta säkerhetsnivån i hela industrin.

Utöver detta vill vi även att våra anställda ska ha en god hälsa och välbefinnande både på och utanför jobbet. Detta jobbar vi för bland annat genom att erbjuda massage, samtalsterapi och uppmuntra rörelse. Du kan läsa mer om vad vi gör för personalen här. Förutom det bidrar vi ofta vi kan till exempelvis Barncancerfonden.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur, främja en hållbar industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

I Saferoad Group arbetar vi gemensamt med att förbättra infrastrukturens säkerhet, motståndskraft och förbereda den för framtida behov. Genom högkvalitativa produkter, och ett fokus på forskning och utvecklingsarbete, ämnar vi driva vår industri framåt.

Här på Moramast uppmuntrar vi till exempel vår personal och våra kunder att komma med förslag och nya idéer för att utveckla befintliga eller nya processer och produkter. Det leder till såväl produktförbättringar som effektivare och säkrare rutiner.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland annat handlar det om att hantera kemikalier och farligt avfall ansvarsfullt, att minska mängden avfall markant samt att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Vi på Moramast har till exempel alltid sett det som självklart att jobba för att optimera våra produkter. Det gör vi för att kunden ska få en produkt som håller för uppgiften, men även för att produkten inte ska vara överdimensionerad. En överdimensionerad stolpe innebär bland annat onödigt mycket förbrukning av jordens resurser och mer avgaser vid transporten – helt i onödan. Dessutom jobbar vi för att det ska bli så lite spill som möjligt, och för att våra processer ska bli så effektiva och miljövänliga som möjligt.

Inom Saferoad följer de flesta produktionsanläggningar ISO 14001, vi granskar våra leverantörer samt att vår produktions CO2-avtryck rapporteras. Allt för att se till att vi arbetar hållbart inom såväl konsumtion som produktion.