Vårt arbete med ESG

ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är ett sätt att utvärdera företag ur ett icke-finansiellt perspektiv och se hur de agerar för att arbeta hållbart.

På den här sidan kan du läsa om några saker vi jobbar med inom dessa områden, och hitta länkar vidare till fördjupningar. Har du några funderingar är du även välkommen att kontakta oss.

Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

Vi har länge arbetat med ISO-standarderna för kvalitet och miljö som grund. Sedan mars 2022 har vi även på papper att vi är certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.

Mor och dotter åker bil

Våra värderingar lägger grunden

Saferoad Groups värderingar – omtanke, driv och integritet – definierar företagskulturen, vad vi tror på och vad vi anser vara viktigt. Värderingarna påminner oss också om vårt uppdrag att bidra till ett säkrare liv på vägen. 

Vi tar hand om vår personal

Vi gör vårt bästa för att våra anställda ska må bra, även utanför arbetsplatsen. Oavsett om det gäller att ge dem verktyg att förbättra sin hälsa eller sprida trivsel och glädje.

Karta över FN:s globala mål

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Förenta Nationerna är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja internationellt samarbete. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Dessa lovar världens ledare att uppnå till år 2030 och de har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Inom Saferoad har vi valt att fokusera på mål 3, 9 och 12.

Medlemmar i Global Compact

Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Som medlem åtar sig företaget att följa de tio principerna för ansvarsfull verksamhet. Under 2021 blev vårt moderbolag Saferoad Group medlemmar i Global Compact via UN Global Compact Norway.

UN Global Compact består av mer än 12 000 företag från 160 länder. Lokala nätverk inom UN Global Compact finns i 70 länder och på alla kontinenter.