Vårt arbete med

Hållbarhet

Vi har visserligen gjort en hel del förbättringar gällande hållbarhet för miljön, personalen och samhället  genom åren, men det finns alltid mer att göra. Och nu är också möjligheterna större! Här kan du läsa om en del av de saker vi gör.

Science Based Targets-initiativet

Saferoad Group förbinder sig till initiativet Science Based Targets

Vår koncern Saferoad Group har förbundit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) för att bekräfta vårt engagemang mot klimatförändringar och för att främja en hållbar tillväxt.

Som medlem i detta globala initiativ går vi med i en gemenskap av likasinnade företag, kunder och leverantörer som är engagerade i att främja de mest effektiva metoderna för att minska utsläppen och ta itu med utmaningarna med klimatförändringar. I enlighet med de vetenskapligt baserade kriterierna kommer koncernen att lämna in mål för minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) för officiell validering av SBTi inom de kommande två åren.

FN:s globala mål

Agenda 2030 och de globala målen

 

I september 2015 antog FN:s medlemsländer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Dessa lovar världens ledare att uppnå till år 2030 och de har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Inom Saferoad har vi valt att fokusera på mål 3, 8, 9 och 12. Du kan läsa mer om målen, och en del av de saker vi gör inom dem, här nedanför.

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Bland annat innefattar detta att minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken.

Några av de saker vi gör

 • Vi arbetar aktivt med såväl våra produkter som vår kunskap för att bidra till säkrare vägar. Förutom att hjälpa våra kunder välja den bäst lämpade produkten för deras projekt, delar vi även med oss av vår kunskap genom föreläsningar, i sociala medier samt att vi sitter med i arbetsgrupper för att lära oss mer om samt utveckla de standarder och regler som finns.
 • Genom att leverera högkvalitativa eftergivliga produkter som är skapade för att öka säkerheten på vägarna, och genom att dela med oss av vår kunskap, arbetar vi för att lyfta säkerhetsnivån i hela industrin.
 • Vi vill att våra anställda ska ha en god hälsa och välbefinnande både på och utanför jobbet. Detta jobbar vi för bland annat genom att erbjuda massage, samtalsterapi och uppmuntra rörelse genom generöst friskvårdsbidrag och betalda startavgifter i motionslopp.
 • Vi bidrar så ofta vi kan till exempelvis Barncancerfonden där vi är barnsupporter och brukar delta i event såsom Spin of Hope.
 • Alla i personalen har tillsammans tagit fram våra värderingar samt spelregler för att vi ska få en trivsam arbetsmiljö, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla detta.

Mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Några av de saker vi gör

 • Vi tror på mångfald och arbetar kontinuerligt för att öka denna i våra rekryteringsprocesser samt att säkerställa en inkluderande och öppen arbetskultur med möjligheter för alla. Bland annat genom vårt värderingsarbete och anpassningar av våra lokaler.
 • Vi tar våra anställdas intressen på allvar och de har möjlighet att påverka sitt arbete. Bland annat genom att skicka in förbättringsförslag i vårt ledningssystem.
 • Vi främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare och jobbar kontinuerligt med att förbättra denna.
 • Vi respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och internationella arbetsorganisationens (ILO) standarder.

Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur, främja en hållbar industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Några av de saker vi gör

 • Inom Saferoad Group arbetar vi gemensamt med att förbättra infrastrukturens säkerhet, motståndskraft och förbereda den för framtida behov. Genom högkvalitativa produkter, och ett fokus på forskning och utvecklingsarbete, ämnar vi driva vår industri framåt.
 • Vi uppmuntrar till exempel vår personal och våra kunder att komma med förslag och nya idéer för att utveckla befintliga eller nya processer och produkter. Det leder till såväl produktförbättringar som effektivare och säkrare rutiner.

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland annat handlar det om att hantera kemikalier och farligt avfall ansvarsfullt, att minska mängden avfall markant samt att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Några av de saker vi gör

 • Vi har alltid sett det som självklart att optimera våra produkter. Det gör vi för att kunden ska få en produkt som håller för uppgiften, men även för att produkten inte ska vara överdimensionerad. En överdimensionerad stolpe innebär bland annat onödigt mycket förbrukning av jordens resurser och mer avgaser vid transporten – helt i onödan.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att det ska bli så lite spill som möjligt, och för att våra processer ska bli så effektiva och miljövänliga som möjligt.
 • Vi, och de flesta andra produktionsanläggningarna inom Saferoad Group, är certfierade enligt ISO 14001, granskar våra leverantörer samt att vår produktions CO2-avtryck rapporteras.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.