Vårt arbete med

ESG

Här kan du läsa om några saker vi jobbar med inom ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Vad är ESG?

ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är ett sätt att utvärdera företag ur ett icke-finansiellt perspektiv och se hur de agerar för att arbeta hållbart.

På den här sidan kan du läsa om några saker vi jobbar med inom dessa områden, och hitta länkar vidare till fördjupningar. Har du några funderingar är du även välkommen att kontakta oss.

Om Moramast > ESG

Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

Vi har länge arbetat med ISO-standarderna för kvalitet och miljö som grund. Sedan mars 2022 har vi även på papper att vi är certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Om Moramast > ESG

Våra värderingar lägger grunden

Under 2022 tog medarbetarna och ledningen på Moramast fram värdeordet KRAFT och de spelregler som gäller för hela företaget.

Om Moramast > ESG

Vi tar hand om vår personal

Vi har länge arbetat med ISO-standarderna för kvalitet och miljö som grund. Sedan mars 2022 har vi även på papper att vi är certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.

Om Moramast > ESG

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN har tagit fram 17 ambitiösa globala mål som ska uppnås till år 2030. Dessa syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom att jobba mot dessa har världens ledare tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Inom Saferoad Group har vi valt att främst fokusera på mål 3, 8, 9 och 12.

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Om Moramast > ESG

Medlemmar i Global Compact

Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Som medlem åtar sig företaget att följa de tio principerna för ansvarsfull verksamhet. Under 2021 blev vårt moderbolag Saferoad Group medlemmar i Global Compact via UN Global Compact Norway.

UN Global Compact består av mer än 15 000 företag från 160 länder. Lokala nätverk inom UN Global Compact finns i 70 länder och på alla kontinenter.

stars

"Moramast har kunniga, personliga och lösningsorienterade medarbetare."

Inga-Lill Abrahamsson
Teamledare, belysning

rejlers

stars

"Moramasts offerter återspeglar alltid vår förfrågan och vi får alltid svar till önskat datum. När något inte stämmer i förfrågan så får vi veta detta på en gång, eller så kontaktar Moramast konsulten."

Sascho Stojanovski
Offertstöd Utomhusbelysning Infraservice

ahlsell

stars

"Tackar för, som vanligt, bästa supporten!"

Eva Piispanen
Teknisk innesäljare, belysning

cardilogovit

Vad säger våra medarbetare?

Jag jobbade med Moramasts produkter på Gävle Galvan, och när det skulle läggas ner 2014 fick jag ett jobberbjudande av Sture som undrade om jag ville komma till Mora. Jag frågade föräldrarna om de kunde ta hand om min hund. Det kunde de så då tog jag mitt pick och pack och flyttade hit. Om jag trivs? Annars hade jag inte varit kvar.

Örjan Hagberg
Arbetsledare montering, Moramast

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.