I måndags, den 1 april, tillträdde jag rollen som VD för Moramast. Innan mig har Sture Hökerud gjort ett fantastiskt jobb och visat enormt engagemang för så väl företaget som branschen i stort. Nu ser jag fram emot att fortsätta den resa som Sture har påbörjat, tillsammans med alla kollegor, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Senast har jag jobbat drygt sex år som marknads- och försäljningschef på Morakniv, och innan dess drygt sex år på FM Mattsson Mora Group. Jag brinner för starka varumärken med kvalitetsprodukter och egen tillverkning i Sverige. Därför är jag oerhört glad över att ha fått den här möjligheten, och är redo att ta mig an utmaningen det innebär att leda ett framgångsrikt företag i en stor koncern.

Jag är nu i full färd med att lära känna personalen, våra produkter och sätta mig in i arbetet. Med den personliga, yrkesskickliga och nära relation vi på Moramast har med kunder och andra aktörer i branschen känner jag stor tillförsikt för framtiden, och jag hoppas att jag får möjlighet att träffa så många av er som möjligt inom kort.

Väl mött!

Björn Åkerblom
VD, Moramast