Genomfartsled Ludvika

Stolpe 10

Typ av stolpe Moramast Safebase 6 m
Arm
Ytbehandling MM Zink + MM Coat
Kulör Varmförzinkad stålyta + grå rot
Fundament 7778676
Armatur Metronomis LED40
Leverantörer Moramast, Wibe Group, Alucrom, Cetong, Philips

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.