Nyheter

Vingstolpen blir Moramast SafeBase

För att förtydliga att vi kan svetsa avskiljningsleden på i princip vilken stålstolpe som helst upp har vi valt att ändra upplägget med Vingstolpen. Numer kallas själva avskiljningsleden Moramast SafeBase, och de färdiga stolparna heter därmed “Stålstolpe med Moramast SafeBase”.

Det vi tidigare benämnt som Vingstolpen är i praktiken E-nummersatta stolpar bestående av en standardstolpe med en avskiljningsled. Avskiljningsleden separeras och förs framåt och uppåt vid en krock, vilket alltså gör stolpen eftergivlig.

Något som många däremot kanske inte förstår är att vi kan svetsa avskiljningsleden på i princip vilken stålstolpe som helst upp till och med 10 meter. Den går alltså utmärkt att kombinera även med kundanpassade stolpar, och ger därmed stora friheter när det gäller design.

Närbild på avskiljarleden Moramast Safebase. Foto: Kola Productions.

För att förtydliga detta har vi valt att ändra upplägget. Numer kallas själva avskiljningsleden Moramast SafeBase, och de färdiga stolparna heter då “Stålstolpe med Moramast SafeBase”.

Du hittar som vanligt de färdiga stolparna med E-nummer under kategorin “Eftergivligt”, men nu får du välja underkategorin “Moramast SafeBase” istället för “Vingstolpen”.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.