PÅ BARA sex år gick Vallastaden i Linköping från idé till färdig stadsdel. Tekniska verken, som sköter driften av Linköpings kommunala belysningsnät, fick uppdraget att ljussätta de kommunala gatorna och torgen. Sedan tillkom det även en del sidouppdrag med belysning av innegårdar.

Deras ljusdesigner Robin Hedman arbetar ofta med projekt som detta; projekt med lite mer dekorativ karaktär eller då en helt ny belysningslösning ska testas fram. Han berättar att det kan vara en utmaning att arbeta med helt nya områden som inte har befintliga gator eller byggnader.

– Du vet inte riktigt var fasaderna kommer hamna, bara vart tomtgränsen är. Men du får anpassa belysningslösningarna efter det.

Inför arbetet med Vallastaden hade Tekniska verken en dialog med kommunen gällande gatubelysningen. Önskemålet från kommunens sida var att de tydligt skulle markera att fokus i området ligger på gång- och cykelvägar. Därför är endast dessa belysta – inte körbanorna. De enda undantagen är i de stora korsningarna, samt vid övergångsställen som är tydligt markerade.

Hela området består av en intressant mix av arkitektoniskt formspråk, och belysningen inne i bostadsområdena skulle även den ha en mix i formspråk och karaktär. Något som inte bara är effektfullt utan även fyller en funktion.

– De kommunala gatorna har ett sammanhållande formspråk; ett för gång- och cykelvägarna runt området, ett annat för de mindre gatorna inne i området. Du ska tydligt se vad som är en kommunal gata och vad som tillhör en samfällighet, förklarar Robin.

För att skapa en överskådlighet har de längs gång- och cykelvägarna runt Vallastaden använt sig av armaturer som har ett svagt lysande armaturhus. Armaturerna längs de mindre gatorna inne i området har även de en dekorativ reflektionseffekt inuti själva armaturhuset.

Utöver detta använde de en hel del dekorationsbelysning, där utgångspunkten är själva miljön som belysningen ska framhäva.

– Där ligger fokus på att framhäva den vackra miljön och undvika bländande ljuspunkter, förklarar Robin. Vi använder avbländande strålkastare, dold belysning och väl avvägda ljusmängder.

Ett exempel på hur de använt sig av dekorationsbelysning är att busskurerna har fått en speciallösning med LED-lister i taket som belyser väggar av färgade glasskivor. Det gör att det skapas helt upplysta vertikala ytor.

– Genom att undvika bländning och istället belysa vertikala ytor som exempelvis fasader, murar och träd får besökaren en tydligare bild av omgivningen, förklarar Robin. Det ökar trygghetskänslan och känns betydligt mysigare än om enbart gatorna blir belysta.

Robin berättar att de är noga med att anpassa belysningen efter projektets förutsättningar.

– Ibland behöver vi ta fram egna konstruktionslösningar till den nya belysningsanläggningen, säger Robin. Vi har goda erfarenheter av att jobba med Moramast gällande speciallösningar. Vi har en bra dialog. Det är alltid en trygghet att vända sig till Moramast.

Har du tips till andra som arbetar med utebelysning?

– Det är viktigt att tänka på att någon kommer att underhålla den nya belysningsanläggningen. Den ska fungera i många år så du måste tänka på helheten från första början. Det är till exempel varken miljömässigt hållbart eller ekonomiskt försvarbart att planera in en armatur som inte går att komma åt på ett smidigt sätt.

PRODUKTFAKTA

De trekantiga stolpar som står på Nobeltorget tog vi fram tillsammans med Tekniska Verken. De är 8 meter höga och har MM PowderCoat i RAL 7010.

Broparken skapades av White Arkitekter. Broparken är ett tekniskt dagvattensystem, förklätt till ett attraktivt stadsrum. Dit levererade vi koniska böjda stolpar som håller uppe specialarmatur i form av korgar, skapade av Lamp Botanica.

Robin Hedman. Foto: Tekniska verken.

Robin Hedman
Ljusdesigner, Tekniska verken

Roligast med mitt jobb
Helheten – att det är utmanande, kreativt och tekniskt.

Jag brinner extra mycket för
Att skapa något som gör nytta för någon annan.

Min bästa egenskap i jobbet
Min kreativa ådra.

Fritidsintressen
Utomhusaktiviteter och jakt.

Oanad talang
Jag har byggt många armaturer själv till hemmet, främst till barnens rum. Ett armaturprojekt måste jag alltid ha igång.

Mer information

Fakta om Broparken

Vallastaden 2017

Senast uppdaterad: