När våra kunder ska beställa stolpar får vi ofta frågan; vilken ytbehandling ska jag ha? Vi behandlar alla våra stolpar med varmförzinkning, och det bör du absolut ha som ett minimum oavsett vart du köper i från. Men sen då? Behöver du lackera den mer? Och ska du i sådana fall använda pulverlack, våtlack eller termoplast?

Faktorer som påverkar

Vilken typ av ytbehandling som används beror på en mängd olika faktorer. Den kanske första man bör tänka på är vilken miljö stolpen ska stå i. Vad behöver stolpen tåla egentligen? Det är stor skillnad på vad det krävs av en ytbehandling på en stolpe som ska stå på en företagsparkering i Arvidsjaur jämfört med en som ska stå i ett hamnområde i Göteborg.

Sedan behöver man även fundera på hur ofta stolpen kommer att underhållas. Verkligheten är att belysningsstolpar sällan får något regelbundet underhåll att tala om, och är det så innebär det att stolpen behöver ha en hög grundkvalitet för att hålla i många år utan underhåll.

Det i sin tur – vad det finns för krav på ökad livslängd – är ytterligare en faktor att räkna in. Dessutom finns det troligen även övriga krav på exempelvis estetik, kostnader, miljöpåverkan och typ av konstruktion.

För att börja i rätt ände går vi tillbaka till vilken miljö stolpen ska stå i och det som hjälper oss med att avgöra om en ytbehandling passar i den miljön vår stolpe ska stå i: korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklassen visar vilket ytskydd som tål mest

Korrosivitetsklasser (eller miljöklasser som det kallades förut) är en indelning av miljöns korrosivitet; det vill säga hur frätande miljön är. Genom att jämföra vilken korrosivitetsklass olika ytbehandlingar klarar av kan man alltså få en fingervisning mot vad man behöver för ytskydd. Tillsammans med de andra faktorerna kan man sedan leta sig fram till det bästa valet för sin stolpe.

I tabellen nedan ser du vilka korrosivitetsklasser det finns, vad de innebär och vilka av våra ytbehandlingar som uppnår deras krav (och självklart de underliggande kraven).

KorrosivitetsklassMiljöns korrosivitetMiljöexempelVåra ytbehandlingar
C1Mycket liten
C2LitenAtmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.
C3MåttligAtmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.Varmförzinkning
C4StorAtmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.Våtlack (kan fås som C5)
C5Mycket storIndustriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt i luften.Rotlackering
Pulverlackering
Termoplastning

Längre hållbarhet ger lägre kostnad och mindre miljöpåverkan

En vanlig övrig faktor i dag är priset. Varmförzinkning och rotlackeringen är prismässigt fördelaktiga, så är kostnaden en faktor kan det vara lockande att stanna där. Men att välja för klen ytbehandling i en miljö som sliter mycket kommer innebära att stolpen behöver bytas ut i förtid. Så även om det kanske blir billigare på kort sikt, blir det på lång sikt dyrare än att välja rätt från början.

Väljer man en lackering av högre kvalitetsnivå håller stolpen alltså längre (får längre livslängd) vilket så klart är fördelaktigt för den totala kostnaden, men även på så sätt att miljöpåverkan blir lägre. Något att tänka på utöver hur miljövänliga de olika lackeringsmetoderna i sig är. Termoplast och Pulverlackering har exempelvis högre UV-beständighet jämfört med de andra metoderna.

Ska stolparna stå i en miljö med låg korrisivitet (se ovan) kan man dock välja en enklare metod, och kanske räcker till och med varmförzinkningen som behandling. Allt beror som sagt på vilka förutsättningar man har.

Lackeringsmetoderna och miljön

När det gäller miljöpåverkan för de olika lackeringsmetoderna så använder våtlacken (och därmed också rotlacken som är en typ av våtlack) lösningsmedel. Vår målare har dock justerad målningsprocessen och använder minimalt med lösningsmedel, läs mer om det i vår tidigare nyhetsartikel.

Metoderna för pulverlackering och termoplast använder inte lösningsmedel och påverkar inte miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion. Pulverlacken appliceras dessutom i ett slutet system.

Miljön påverkas såklart av andra faktorer än dessa, så som hur ofta man måste byta ut stolpen, hur långt den behöver fraktas, hur enkelt det är att repararera stolpen (läs mer om detta under nästa rubrik), hur mycket energi som går åt vid produktionen och liknande. Men detta kanske ger en fingervisning i hur de olika metoderna påverkar miljön via själva målningsprocessen.

Kulörer och reparationer

Olika lacker finns i olika antal kulörer. Termoplasten är mest begränsad gällande kulörer, medan pulverlacken har i stort sett obegränsat utbud av kulörer och effekter – exempelvis olika strukturer och metallic-varianter.

Våtlacken har även den en stor flexibilitet gällande olika kulörer, dock inga effektlacker. En fördel med våtlacken är även att den lämpar sig väl för platsmålning vid så väl grundlackering som reparationer. Vi kan även erbjuda tvåkomponentslack i sprayform.

Tänk dock på att det alltid är svårt att säkra exakt kulör och glans, och framför allt vid bättringsmålning där kulören och glansen kan ha förändrats över tid. Läs mer om det i vår artikel Tre tips för fin yta på stolpen.

Finns det hög risk för klotter och/eller affischering kan termoplast vara att föredra då denna yta är lätt att klottersanera samt går att få med ruff-coat yta som försvårar affischering och klistermärken.

Sammanfattning

Allt detta vi tagit upp behöver man titta på och väga in vid val av ytbehandling. Det är alltså omöjligt för oss att ge ett rakt svar, eller att lista hur bra olika ytbehandlingar är. Det beror alltid på.

Men genom att beakta de faktorer som påverkar just dina stolpar utifrån den information du får i denna artikel hoppas vi att du ska komma en bra bit på vägen.

Och kom ihåg, behöver du någon att fråga är det bara att höra av dig.