Nyhet

Nya produkter med lägre koldioxidutsläpp

Stål är vår största källa till koldioxidutsläpp, och när vi nu satsar hårt på att minska vår miljöpåverkan är ett naturligt steg att minimera mängden stål vi använder. Här är det första steget i denna resa.

CE-märkning på insidan av stolpar

Från början fanns det regler som sa exakt hur en stolpe skulle utformas, och det lämnades i princip inget utrymme för egna anpassningar från producentens håll. Men när standarden SS-EN 40 började gälla 2005 kunde vi som producent börja utveckla våra egna produkter med standarden som grund. Så länge stolparna är beräknade enligt reglerna och följer dessa är vi numer fria att utforma stolparna som vi vill.

Vi började då utforma ett nytt och bredare sortiment standardstolpar där vi anpassade stolparna till olika belastning, så att man kan välja stolpe utifrån behov. Dessutom valde vi rörlängder för att minimera spill.

I och med att vi nu har som mål att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 (jämfört med 2023!) samt bli koldioxidneutrala innan 2050, kommer det krävas ordentliga krafttag för att nå dit.

Ett visst grundtänk om optimering har alltså följt oss länge. Men i och med att vi nu har som mål att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 (jämfört med 2023!) samt bli koldioxidneutrala innan 2050, kommer det krävas ordentliga krafttag för att nå dit.

Hela 98% av våra utsläpp kommer från det som kallas Scope 3, alltså indirekta utsläpp som är relaterade till vår livscykel, men som inte är direkt kontrollerade av oss. Av detta är den absolut största delen stål.

Än så länge finns inte fossilfritt stål att tillgå i den typ av stål vi behöver, så vårt enda alternativ för att påverka den siffran är att minska mängden stål vi använder. Vi beslöt oss därför för att ta fram nya produkter med ännu mindre mängd stål helt enkelt.

Men ”helt enkelt” är det rakt inte.

Aspekt 1: Hållfastheten

En förutsättning för att vi ska få sälja våra produkter är som sagt att vi följer de standarder som finns. ”Så länge stolparna är beräknade enligt reglerna och följer dessa är vi numer fria att utforma stolparna som vi vill.” Där har vi nyckeln till den första utmaningen.

Vår lösning var att fokusera på ett smalare användningsområde: olika stadmiljöer. Där används oftast lägre stolpar med mindre armaturer. I och med det kunde vi begränsa oss till 4, 5 och 6 meters ljuspunktshöjd. Med den minskade tjockleken på godset fick vi även till exempel öka en del på diametern jämfört med en motsvarande ”vanlig” stolpe.

Resultatet blev en stolpe med något mindre tillåten belastning, men som gott och väl räcker för normalt användande.

Aspekt 2: Tidsmässig hållbarhet

Att en produkt håller rent konstruktionsmässigt är en sak, men för att den även ska vara hållbar över tid kan det krävas lite mer. Som standard varmförzinkar vi våra stålstolpar, vilket ger ett bra och tillräckligt skydd i många miljöer. Men i städer är risken stor för en av stolpens värsta fiende stor: hundkisset.

Dessutom har vi den estetiska aspekten, som kanske är extra viktig när det handlar om stadmiljöer. För att säga det rakt på sak: En ful stolpe har högre risk att bytas ut.

Vi valde därför att göra den nya stolpen med pulverlackering i kulören RAL 9005 (svart) som standard. Resultatet är en snygg stolpe som gör att stolpen står emot tidens tand ännu bättre. Win-win!

Aspekt 3: Råmaterial

Vi hade räknat med att det skulle vara en utmaning att ta fram denna stolpe, men en lite oväntad svårighet var tillgången på råmaterial.

Rent tekniskt kan vi faktiskt göra stolparna med ännu mindre stål, men vi har inte fått tag på material enligt våra specifikationer. Och vi tummar inte på vare sig funktion eller kvalitet. Det lämnar dock utrymme för att optimera dem ännu mer i framtiden, när marknaden hänger med.

Olika stolptyper i serien Moramast Vinäs

Stolparna finns i tre varianter: för toppmontering samt med en eller två korta armar.

30% mindre koldioxidavtryck

Resultatet nio olika varianter redo att göra skillnad. Stolparna finns som sagt i höjderna 4, 5 och 6 meter, samt för toppmontering eller med en eller två korta armar. Alla pulverlackerade i svart och med fotplatta för enkel montering.

Med ca 30% mindre stål i stolpen har vi minskat koldioxidavtrycket med ungefär detsamma. Dessutom med ett pris som inte skiljer sig märkvärt från motsvarande vanliga stolpe hoppas vi att den ska bli det nya standardvalet. Först när den används i stället för dess föregångare gör vi skillnad på riktigt.

Produkterna som ingår i produktserien Moramast Vinäs

Produktserie: Moramast Vinäs

När vi nu lanserar dessa nya produkter har vi även skapat en produktserie, Moramast Vinäs, för dig som vill ha lite hjälp på vägen. Våra produktserier består av stolpe och fundament, samt förslag på lämplig armatur.

I Moramast Vinäs får du en kombination som är perfekt att använda i parker, bostadsområden och andra stadsmiljöer. Dessutom har den såklart fokus på hållbarheten, med produkter som håller länge och gör ett mindre avtryck på miljön.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.