Insticksfundament för Morastolpen

Delar

  • Fundament i armerad betong
  • Låsring i syntetiskt gummi

Grundläggning

Gräv cirka 40 cm under den yta där insticksfundamentet ska stå. Fyll därefter med välgraderat grus som packas omsorgsfullt. Fyll också med välgraderat grus cirka 30 cm närmast fundamentets sidoyta.

Var extra noga när det gäller fundament som är placerade vid vägslänt.

Senast uppdaterad: