Observera! Bultfundament med E-nummer 7771177 måste användas till RS-stolpar.

Grundläggning

RS-fundament monteringsanvisning

Fundamentet placeras i gropen och justeras så att två av bultarna på fundamentet är parallella med vägen. Detta säkerställer att stolparna förses med kopplingslucka på motsatt sida från körväg, vilket är ett krav för eftergivliga stolpar av typen HE. Kom också ihåg att se till att kabelspåren på fundamentet följer den angivna riktningen kabelhantering.

Fundamentet placeras på en kudde av komprimerat stenkross (32-63 mm). Fyllningsmaterialet runt fundamentet bör vara en blandning av singel (8-16 mm) och stenkross (22-63 mm). Dessa material ger bra dränering och är god korrosion.

Återfyllningsmaterialet skiktkomprimeras väl runt grunden i cirka 0,3 m tjocka lager. Bredden på skikten, från fundamentet, måste vara minimalt 0,5 m runt hela fundamentet och längs hela fundamentets höjd.

Fundamentet fylls inuti med en singel (8-16 mm) efter att kanalerna är monterade och kablarna dragits in.

RS-fundament monteringsanvisning

OBS! Toppen på fundamentets svarta plastkappa ska gå jämnt med terrängen när denna är färdiglagd, och ska aldrig sticka upp över. Detta säkerställer korrekt jordning. I sned terräng, som vid vägbanor, ska grundens ytterkant gå jämnt med lutningen.

Toppen av fundamentet verkar som ett deformationselement och det är därför viktig att fundamentet är rätt monterat för att systemet ska fungera som det är testat och godkänt. Deformationselementet i toppen av fundamentet ska kunna “arbeta” fritt vid en kollision, det är därför inte tillåtet att asfaltera, lägga beläggningssten eller gjuta intill fundamentstoppen. I en zon på minimum 800 mm ut från center på fundamentet ska det därför vara godkänt fyllnadsmaterial.

RS-stolparna måste vara monterade på dessa fundament för att vara godkända.

Bultar

Bultdimension: M20