När det var dags för att bygga Karolinska universitetssjukhusets lokaler i Solna var vi med redan under tidigt projektstadie år 2012. Vi satt då med på projektmöten tillsammans med entreprenör och armaturleverantör för att kunna räkna fram de olika stolptyperna, utifrån deras önskemål.

Resultatet blev 5-15 meter höga cylindriska och jämntjocka stolpar med snedskurna toppar. Armaturen slingrar sig upp för stolpen och ger ett ståtligt intryck – så väl dag som natt.

Senast uppdaterad: