Video: Kort film om den nya produktlistningen

Filtrering

Som tidigare går du in under Produkter och väljer huvudkategori: avtrappade, koniska, eftergivliga, fundament eller tillbehör.

Väl inne på en kategorisida är upplägget som tidigare. Du filtrerar till vänster och ser resultatet till höger. Frisöket ligger dock uppe till höger, ovanför listan.

För att återställa dina filter kan du antingen klicka på alternativen du vill ta bort igen, eller klicka “Återställ” högst upp ovanför filterlistan för att nollställa. För att återställa fritexten raderar du bara texten du skrivit in.

Filtrera fram mått

Tänk på att mått är svåra att söka på som fritext. Söker du till exempel på 5 m händer troligen ingenting då sökmotorn läser ”5″ och ”m” för sig. Skriver du ”5 m” kommer den visserligen filtrera på din sökta sträng, men den då tar även med exempelvis ”4,5 m”. För mått är det alltså bättre att filtrera i filterlistan till vänster.

Listan uppdateras direkt

Som du ser är en skillnad nu att listan filtreras direkt när du gör ett val, utan att du behöver vänta på att sidan ska laddas om. Precis som förut uppdateras de valbara filter som visas utefter dina val. Ett streck betyder att det inte är relevant för produkten.

Försorterat – eller egen sortering

Vi har sorterat listan utefter lite olika parametrar beroende på kategori, men du kan även sortera listan själv enligt eget tycke och smak. Här är det alltså sorterat i första hand på ljuspunktshöjd, sedan efter antal armar och sedan efter armlängd. Vill du istället filtrera efter E-nummer klickar du på den. Vill du byta ordning klickar du igen. Vill du sortera efter flera kolumner klickar du på de olika kolumnerna, i ordning från högst i hiarkin till lägst, medan du håller nere shift.

Mer information än vad som syns

Om du vill veta mer om produkten än det som visas vid första blick klickar du på rutan med artikelnumret och den gröna cirkeln med plustecknet. Du ser då mer information om just den produkten. Du stänger på samma sätt, men nu är det ett minustecken på röd bakgrund.

Klickbara länkar

De E-nummer som står under fundamentsrekommendationer är fortfarande klickbara. För att gå in på produkten klickar du antingen på namnet eller på pilen längst till höger.

Spara en Excel-lista med dina filtrerade produkter

Har du filtrerat ut ett antal produkter som du vill komma ihåg kan du nu även klicka på ”Lista som Excel-fil” ovanför listan. Då laddas det ned en Excel-fil med den informationen som visas i den filtrerade listan.

Ge oss feedback!

Om du har åsikter kring listningen – eller resten av sajten – oavsett om det är hur vi kan förbättra den eller om något är fel, så får du gärna skicka in din feedback till oss via formuläret här på hemsidan. Skriv gärna även in din mailadress då vi troligen behöver fråga dig följdfrågor om exempelvis vilken webbläsare du använder eller liknande.

Behöver du hjälp kan du även kontakta vår marknadskommunikatör Lisa Kriga.

Senast uppdaterad: