Spännstolpar används främst för belysning och kontaktledningar för spårvägar. Vi kan hjälpa till med de flesta lösningar och har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där vi jobbar med trafikkontoren.

Konstruktion

Samtliga spännstolpar beräknas och konstrueras enligt Eurocode 3 och är även CE-märkta.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik är det väldigt viktigt med rätt information kring den önskade anläggningen för att det önskade resultatet ska uppnås, lika viktigt är att montaget sker enligt given förutsättning.

Montage

Stolparna monteras i prefabricerade betongfundament, med fotplatta på bultfundament alternativt gjuts på plats.