I vår bok får du en inblick i produktionsarbetet som pågår hos oss, så väl i det nya avsnittet om produktion som i personporträtten och andra avsnitt  – många delar går ju in i varandra.

I detta inlägg får du följa med bakom kulisserna i våra verkstäder på Vattugatan för att se hur det kan se ut när vi producerar stolpar som ska hålla många år framöver.

Foto: Moramast / Kola Production.

Senast uppdaterad: