Efter nästan ett års arbete är äntligen den nya boken klar: “En bok om belysningsstolpar 3.0”. Den här gången är i princip alla bilder utbytta, texterna likaså, det finns nya avsnitt och kapitel, och även några nya produkter. Det är ju till och med en ny VD som skrivit inledningen.

Vår förhoppning är att du kan använda boken för inspiration såväl som arbetsredskap. Du kan beställa ett exemplar via formuläret nedan, eller så kan du läsa den digitalt här på vår hemsida.

Senast uppdaterad: