Älvsborgsbron är en av flera imponerande broar i Göteborg. Det är en markförankrad hängbro med totallängd på 900 meter och var landets längsta när den invigdes 1966.

Bron ägs av Trafikverket och har varit under renovering ett antal år, men i början av året blev det äntligen dags för den att få belysning. Då monterades 25 eftergivliga och energiabsorberande Absorbentstolpar upp längs mittbarriären på bron. Monteringen sköttes av Granitor Electro, före detta Midroc, under ledning av projektledare Johan Andersson.

Älvsborgsbron i Göteborg sedd snett nedifrån. Foto: Göran Assner.
Den provisoriska belysningen av cykelbanan ger en bra ljuseffekt på brospannen när man ser bron nerifrån.

Under tiden bron renoverades togs de gamla stolparna mellan körbanorna bort. Granitor Electro monterade belysningen på räcket längs cykelbanan som en tillfällig lösning för att ge ljus på vägbanan. Den provisorisk belysningen har dock visat sig falla väl ut.

Fredrik Ingmyr, som assisterat Johan i projektet, berättar att en positiv konsekvens av cykelvägsbelysningen är att det gav en väldigt bra ljuseffekt på brospannen när man ser bron nerifrån.

Eftergivliga och energiabsorberande Absorbentstolpar på Älvsborgsbron, Göteborg. Foto: Göran Assner.
Att byta belysning på en starkt trafikerad väg är komplicerat och kräver god samordning.

Samordning är nyckeln

Vi frågade Fredrik vad som är viktigt att tänka på vid belysningsarbeten för så här stora vägar. En hel del visar det sig.

– Samordna, samordna, samordna är nyckelorden, säger han. Det blir genast komplext när man måste jobba med trafik och avstängningar. Man måste planera med Trafikverket, beställa tillfällig trafikanordning, ordna med lastbilar för att säkerställa TMA-skydd och så vidare.

Fredrik poängterar också att han har haft god hjälp i arbetet av projektledaren Johan Andersson som har många års erfarenhet av arbeten i trafikmiljö.

Montering av eftergivliga och energiabsorberande Absorbentstolpar på Älvsborgsbron, Göteborg. Foto: Göran Assner.
Montering av stolpar kräver en lyftkran och gott samarbete. Speciellt när det blåser upp till storm.

Montering i motvind

Dessutom är det den lilla faktorn vädret. Skulle Fredrik kunna göra om något så skulle det vara att montera stolparna under sommarhalvåret i stället. Nu monterades stolparna som sagt i januari, och de fick tampas med stormväder. Den första natten hade de vindstyrkor på upp till 27 m/s och fick avbryta arbetet, vartefter bron stängdes för trafik snart därpå.

Christian Karlsson och Rick Döss gjorde studiebesök under monteringen och imponerades av hur skickligt de hanterade vädret. Och nu står de bevisligen på plats. Äntligen. Och Fredrik är mer än nöjd.

– Efter slutlig injustering av stolpars lodlinje samt armaturernas montering i våglinje fick vi en fin effekt då armaturerna skapar ett “pärlband”. Riktigt läckert!

Eftergivliga och energiabsorberande Absorbentstolpar på Älvsborgsbron, Göteborg. Foto: Göran Assner.
Pärlbandet välkomnar resenärerna.

FAKTA

Vi har levererat 25 Absorbentstolpar till Älvsborgsbron. De är varmförzinkade med MM Zink och rotlackerade med MM Coat.

Senast uppdaterad: