Teknisk information

Här hittar du teknisk information gällande våra belysningsstolpar.

Klisterlapp CE-märkning

Dimensionering av belysningsstolpar

Alla belysningsstolpar följer SS-EN 40. Eftergivliga stolpar är även krocktestade och godkända enligt SS-EN 12767. Spännstolpar följer Eurocode 3.

Stålstolparna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Enligt Byggproduktförordning nr 305/2011 prestandadeklarerar vi och CE-märker alla belysningsstolpar, samt informerar om eventuella farliga ämnen.

Prestandadeklarationer

I prestandadeklarationerna kan du exempelvis se vilka standarder produkten följer, vem som har utfört produktcertifieringen samt stolpens prestanda. Utifrån denna kan du, under förutsättning att referensvind för området och vindyta för armaturen du använder stämmer för ditt projekt, se vilken belastning den aktuella stolpen klarar av.

För våra standardstolpar ligger prestandadeklarationerna på respektive produkts sida. De kundanpassade stolparnas prestandadeklarationer hittar du på sidan Prestandadeklarationer.

Arbete i verkstaden, svetsning. Foto: Kola Productions.

Produktion

Våra svetsare är certifierade enligt SS-EN ISO 9601-01 (för stål) och SS-EN ISO 9606-2 (för aluminium).

Delningsbara stolpar

För att underlätta transport och lagring är många avtrappade stålstolpar med en totallängd över 6,5 meter delningsbara. De monteras enkelt med hjälp av fyra skruvar och delningen markeras i ritningen.

Certifiering miljö och kvalitet

Vi är certifierade inom ISO 14000 för miljöarbete, och ISO 9001 för kvalitetsarbete. Du kan se vårt certifikat på sidan Dokument.

Herr Gårman-stolpe och Moramast SafeBase i Södra Ladugårdsängen, Örebro.

Eftergivliga stolpar

Eftergivliga stolpar följer samma standarder som vanliga stolpar, plus att de även ska följa standarden SS-EN 12767. Denna reglerar krav och testning för eftergivlighet hos bärare av vägutrustning.

I Sverige ska eftergivliga stolpar även följa publikationen “Vägar och gators utformning” (VGU). VGU är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Trafikverket och beskriver krav och råd för utformning av färdiga väg eller gatuanläggningars egenskaper.

Läs mer om trafiksäkerhet och eftergivliga stolpar på sidan Trafiksäkerhet.