CE-märkning

CE-märkningen är ett intyg på att vi har följt alla standarder och föreskrifter kring produkten. Här kan du läsa mer om denna märkning.

CE-märkningen är ett intyg på att vi har följt alla standarder och föreskrifter kring produkten, vilket alltså betyder att den är säker och att olika CE-märkta produkter kan jämföras med varandra då de uppfyller samma krav. Det är även ett handelsmärke som betyder att den får säljas fritt inom EU.

För många produkter räcker det att man fyller i en ”försäkran om överensstämmelse” där man som tillverkare försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Produkter som räknas som en riskfylld produkt, exempelvis belysningsstolpar, måste däremot granskas av ett oberoende tredjepartsbolag – så kallade anmälda organ – som avgör om den kan godkännas för CE-märkning. I vårt fall är det Inspecta som har den rollen.

En grund för CE-märkningen är prestandadeklarationen; ett dokument med information om produkten. Detta lägger vi bland annat ut på hemsidan och där hittar du bland annat de armaturvikter som stolpen klarar av i olika förhållanden.