Fakta

Standarder

Standarder används för att skapa enhetliga och transparenta rutiner som gör att säkerheten ökas och det blir lättare att jämföra produkter.

Fakta > Standarder

Varför använda en standard?

Att använda en standard medför fördelar som till exempel att säkerheten ökas och att egenskaperna för produkterna blir likvärdiga, vilket leder till att det blir enklare att jämföra och bedöma olika produkter och leverantörer. Vi använder standarder för så väl verksamhetsstyrning som för våra produkter.

Belysningsstolpar måste enligt Byggproduktförordningen även CE-märkas för att visa att de följer de krav som ställs enligt standarder.

  • Ökar säkerheten
  • Ökar jämförbarheten

Fakta > Standarder

Dessa standarder följer vi

  • Vi är certifierade inom ISO 14000 för miljöarbete, och ISO 9001 för kvalitetsarbete.
  • Våra svetsare är certifierade enligt SS-EN ISO 9601-01 (för stål) och SS-EN ISO 9606-2 (för aluminium).
  • Alla belysningsstolpar följer SS-EN 40 och är CE-märkta.
  • Eftergivliga stolpar är även krocktestade och godkända enligt SS-EN 12767.
  • Spännstolpar följer Eurocode 3.
  • Stålprodukterna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.
  • Aluminiumprodukterna är naturanodiserade enligt SS-EN ISO 7599.
  • Övriga lackeringsbehandlingar följer SS-EN ISO 12944-5.

Fakta > Standarder

Standardisering i Sverige

I Sverige har vi tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer: ITS (Informations- och Telekommunikationstekniska Standardiseringen)SEK Svensk Elstandard och SIS (Svenska Institutet för Standarder).

Dessa samverkar med hjälp av Sveriges Standardiseringsförbund som har som ändamål att främja standardiseringen i Sverige, verka för användning av standarder, effektivisera standardiseringen genom samverkan samt att ansöka om statliga uppdragsmedel.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.