Standarder

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem, vars syfte är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som olika företag kan enas kring.

Att använda en standard medför fördelar som till exempel att säkerheten ökas och att egenskaperna för produkterna blir likvärdiga, vilket leder till att det blir enklare att jämföra och bedöma olika produkter och leverantörer. Vi använder standarder för så väl verksamhetsstyrning som för våra produkter.

Belysningsstolpar måste enligt Byggproduktförordningen även CE-märkas för att visa att de följer de krav som ställs enligt standarder.

Standardisering i Sverige

I Sverige har vi tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer: ITS (Informations- och Telekommunikationstekniska Standardiseringen)SEK Svensk Elstandard och SIS (Svenska Institutet för Standarder).

Dessa samverkar med hjälp av Sveriges Standardiseringsförbund som har som ändamål att främja standardiseringen i Sverige, verka för användning av standarder, effektivisera standardiseringen genom samverkan samt att ansöka om statliga uppdragsmedel.