Fakta

Ny på belysning

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska börja. Här finns en mängd information och tips för dig som är ny på området belysning.

Fakta > Ny på belysning

Vilken stolpe ska jag välja?

Val av stolpe beror främst på vart stolpen ska stå och vilken armatur du kommer använda. Det avgör vad stolpen måste klara för belastning och vilken miljö den ska tåla. Utöver det kan såklart krav på exempelvis en viss design avgöra vilken stolpe du i slutändan väljer.

De olika typer av stolpar vi har är följande:

  • Avtrappade standardstolpar  – Beställs på E-nummer via din grossist.
  • Koniska standardstolpar  – Beställs på E-nummer via din grossist.
  • Eftergivliga belysningsstolpar (HE, LE och NE) – Används för belysning längs vägar när krav finns på eftergivlighet, och eventuellt energiupptagande funktion. Beställs på E-nummer via din grossist. Har du specifika önskemål som vi inte har på vår hemsida kan du kontakta oss så hittar vi säkert en lösning.
  • Kundanpassade belysningsstolpar – Allt från att du lägger till ett borrhål eller en extra ytbehandling (duplex), till att du tar fram en helt unik stolpe. Ta kontakt med oss för att få offertunderlag som du sedan skickar in till din grossist.
  • Spännstolpar – En egen gren av kundanpassade belysningsstolpar, anpassade för linspänd belysning eller spårvagnsledningar. Ta kontakt med oss för att få offertunderlag som du sedan skickar in till din grossist.

Fakta > Ny på belysning

Gå Moramast Academy

Vi bygger just nu upp en stabil kunskapsbas för dig att utgå från i ditt nya arbete med utomhusbelysning. Du kan redan nu medverka på eller se tidigare digitala föreläsningar. Eller varför inte boka en egen föreläsning eller produktgenomgång? Snart kommer du även kunna se en serie kortare informationsfilmer som du kan använda som uppslagsverk eller som en utbildning.

Fakta > Ny på belysning

Trafiksäkerhet för alla

Krocksäkerhet och eftergivlighet blir lätt ganska komplicerat och stort. Vi skapade därför en lättsmält liten broschyr med information kring ämnet. Här kan du läsa den digitalt eller beställa önskat antal broschyrer.

En ljus historia

Inspireras av vår bok...

I år firar vi 50 år, och det firar vi bland annat med att släppa en jubileumsbok. I den kan du läsa om hur vi startade, utvecklats och projekt vi arbetet med under året. Samt såklart, hur ska vi se till att det blir 50 år till?

...eller av tidigare projekt

Fakta > Ny på belysning

Ordlista

Duplexbehandlad = När produkten är ytbehandlad mer än MM Zink eller MM Anod.

HE = Hight Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i högre utsträckning än hos en LE-stolpe.

Last = Maximal vikt som stolpen kan beslastas med (anges i kg).

LE = Low Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i lägre utsträckning än hos en HE-stolpe.

LPH = Ljuspunktshöjd ovan mark för armaturen. LPH är i vissa fall samma som höjden, men kan också skilja sig åt om ljuspunkten monteras längre ner på stolpen, eller om roten på stolpen är förlängd, det vill säga anpassad för platsgjutning eller insticksfundament.

NE / LE / HE = Olika nivåer av krocksäkerhet, se respektive alternativ för mer förklaring.

NE = Non Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig, ej energiupptagande.

Referensvind = Vindhastighet (Vb, anges i m/s) på platsen där stolpen ska stå. Leta fram vilken referensvind som gäller i din kommun på sidan Referensvindar.

Rotstick = Nedstickande längd i fundamentet.

Standardprodukt = Stolpe och tillbehör med E-nummer som köps i standardutförande, det vill säga utan några justeringar i form av borrhål, kulörer etc.

Terrängtyper = Vilken typ av terräng det är där stolpen ska stå. Terrängtyp ı avser kustnära område, terrängtyp ıı avser inland och terrängtyp ııı avser bebyggelse.

Vindyta = Maximal vindyta som stolpen kan belastas med (anges i kvadratmeter).

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.