Ny på belysning

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska börja, eller hänga med i alla termer. Här har vi samlat en mängd information och tips för dig som är ny på området belysning.

Ordlista

Duplexbehandlad = När produkten är ytbehandlad mer än MM Zink eller MM Anod.

HE = Hight Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i högre utsträckning än hos en LE-stolpe.

Last = Maximal vikt som stolpen kan beslastas med (anges i kg).

LE = Low Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig och energiupptagande i lägre utsträckning än hos en HE-stolpe.

LPH = Ljuspunktshöjd ovan mark för armaturen. LPH är i vissa fall samma som höjden, men kan också skilja sig åt om ljuspunkten monteras längre ner på stolpen, eller om roten på stolpen är förlängd, det vill säga anpassad för platsgjutning eller insticksfundament.

NE / LE / HE = Olika nivåer av krocksäkerhet, se respektive alternativ för mer förklaring.

NE = Non Energy Absorbing, innebär att stolpen räknas som eftergivlig, ej energiupptagande.

Referensvind = Vindhastighet (Vb, anges i m/s) på platsen där stolpen ska stå. Leta fram vilken referensvind som gäller i din kommun på sidan Referensvindar.

Rotstick = Nedstickande längd i fundamentet.

Standardprodukt = Stolpe och tillbehör med E-nummer som köps i standardutförande, det vill säga utan några justeringar i form av borrhål, kulörer etc.

Terrängtyper = Vilken typ av terräng det är där stolpen ska stå. Terrängtyp ı avser kustnära område, terrängtyp ıı avser inland och terrängtyp ııı avser bebyggelse.

Vindyta = Maximal vindyta som stolpen kan belastas med (anges i kvadratmeter).

Hand och hjärta

Artiklar som kan hjälpa dig

Vi skriver en hel del faktaartiklar, med förhoppningen att du som arbetar inom belysning ska få det lite enklare. Här ser du några av de artiklar vi skrivit som kanske är extra bra för dig som är ny på området. (Du hittar alla artiklar i vår faktabank.)

Läs fler bra artiklar för dig som är ny
Framsida på broschyr om krocksäkerhet och eftergivliga stolpar

Krocksäkerhet för alla

Krocksäkerhet och eftergivlighet blir lätt ganska komplicerat och stort. Vi skapade därför en lättsmält liten broschyr med information kring ämnet. Här kan du läsa den digitalt eller beställa önskat antal broschyrer.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad om vad som händer inom branschen och företaget.

En bok om belysningsstolpar 3.0, framsida

Använd vår bok!

Du hittar massor med information i vår bok. Du kan antingen läsa den digitalt här på hemsidan, eller beställa hem ett eget exemplar som du kan bläddra i när du behöver lite extra hjälp eller inspiration.