Fakta

Teknisk Information

Här hittar du teknisk information gällande våra belysningsstolpar och vår produktion.

Fakta om belysningsstolpar

Vår kunskapsbank

De senaste 50 åren har vi på Moramast lyst upp din väg till jobbet, skolan och fotbollsträningen. Under åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank som vi gärna delar med oss av.

Här under Fakta hittar du information om vår verksamhet, utomhusbelysning och annat relaterat till vår verksamhet.

Är det något annat du behöver hjälp med kan du kontakta oss. Vi har 50 års erfarenhet från branschen och delar gärna med oss av vår kunskap!

 • 65.000 levererade enheter per år
 • Rikstäckande i Sverige
 • 3 miljoner belysningsstolpar i Sverige

Fakta

Teknisk information

 • Alla belysningsstolpar följer SS-EN 40 och är CE-märkta.
 • Eftergivliga stolpar är även krocktestade och godkända enligt SS-EN 12767.
 • Spännstolpar följer Eurocode 3.
 • Stålprodukterna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.
 • Aluminiumprodukterna är naturanodiserade enligt SS-EN ISO 7599.
 • Övriga lackeringsbehandlingar följer SS-EN ISO 12944-5.
 • Enligt Byggproduktförordning nr 305/2011 prestandadeklarerar vi och CE-märker alla belysningsstolpar, samt informerar om eventuella farliga ämnen.
 • För att underlätta transport och lagring är många avtrappade stålstolpar med en totallängd över 6,5 meter delningsbara. De monteras enkelt med hjälp av fyra skruvar och delningen markeras i ritningen.

Fakta

Certifikationer

 • Vi är certifierade inom ISO 14000 för miljöarbete, och ISO 9001 för kvalitetsarbete.
 • Våra svetsare är certifierade enligt SS-EN ISO 9601-01 (för stål) och SS-EN ISO 9606-2 (för aluminium).
 • Alla våra belysningsstolpar har CE-certifikat.

Fakta

Prestandadeklarationer

I prestandadeklarationerna kan du exempelvis se vilka standarder produkten följer, vem som har utfört produktcertifieringen samt stolpens prestanda. Utifrån denna kan du, under förutsättning att referensvind för området och vindyta för armaturen du använder stämmer för ditt projekt, se vilken belastning den aktuella stolpen klarar av.

För våra standardstolpar ligger prestandadeklarationerna på respektive produkts sida. De kundanpassade stolparnas prestandadeklarationer hittar du på sidan Prestandadeklarationer.

Fakta

Eftergivliga stolpar

Eftergivliga stolpar följer samma standarder som vanliga stolpar, plus att de även ska följa standarden SS-EN 12767. Denna reglerar krav och testning för eftergivlighet hos bärare av vägutrustning.

I Sverige ska eftergivliga stolpar även följa publikationen “Vägar och gators utformning” (VGU). VGU är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Trafikverket och beskriver krav och råd för utformning av färdiga väg eller gatuanläggningars egenskaper.

Läs mer om trafiksäkerhet och eftergivliga stolpar på sidan Trafiksäkerhet.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.