Faktabank

Anläggnings­register och en gemensam struktur för information

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Vi har pratat med Anders Hedlund från Trafikkontoret som berättar mer om nyttan med ett anläggningsregister, arbetet med att göra detta mer strukturerat och arbetet med den nya tjänsten BrightPoint.

Prestandadeklarationer

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Enligt Bygg­produktförordningen EU 305/2011 ­bilaga 3 är vi skyldiga att upprätta en prestandadeklaration för varje produkt som vi tillhandahåller på ­marknaden. Här berättar vi mer om vad en prestandadeklaration är till för.

Belastningstabeller

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Du som har läst vår bok är bekant har sett våra belastningstabeller. I belastningstabellerna kan du leta upp stolpar utifrån vilken total vindyta och vikt det är på det du vill montera på din stolpe. Läs mer om detta här.

Skillnaden mellan symmetriskt (D0) och asymmetriskt (E0) montage

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Här förklarar vi vad som är skillnaden mellan (rak)stolpar som heter E0 respektive D0, det vill säga stolpar för asymmetriskt eller symmetriskt montage.

Monteringsanvisning för bultfundament till RS-stolpen

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

För våra RS-stolpar används ett bultfundament i metall. Här hittar du en monteringsanvisning för detta fundament.

Monteringsanvisning för våra insticksfundament till Morastolpen

Senast uppdaterad: 10 maj 2019

Här kan du läsa om uppbyggnaden, matrialet och grundläggningsinstruktioner för vårt insticksfundament som använda till Morastolpen.

Monteringsanvisning för våra bultfundament

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Här hittar du information om våra bultfundament. Exempelvis hur de är uppbyggda, matrialinformation, kapacitet och monteringsinstruktioner.

Fakta om spännstolpar

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Spännstolpar används främst för belysning och kontaktledningar för spårvägar. Vi kan hjälpa till med de flesta lösningar och har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där vi jobbar med trafikkontoren.

Så tar vi fram en kundanpassad stolpe

Senast uppdaterad: 30 aug 2019

Vi har genom åren gjort olika typer av stolpar för alla tänkbara ändamål och miljöer. Varje stolpe är unik och här berättar vi om de steg vi går igenom för att ta fram kundanpassade stolpar.